CHECK! sammanfattar Svenskarna och internet 2023

 

Årets upplaga av Svenskarna och internet är äntligen här – rapporten där Internetstiftelsen förser oss med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige har utvecklats det senaste året. Det är 339 sidor av konkret fakta, givande insikter och matnyttig information om svenskarnas internetanvändning. Vi på CHECK! scrollade snabbt ner till sidorna om sociala medier för att sammanfatta användandet och dela med oss av statistiken till er!*

Internetanvändningen mellan 2022 och 2023

Antalet internetanvändare har ökat marginellt det senaste året och numera använder 96 % av befolkningen över 15 år internet, varav 91 % gör det dagligen. Nästintill alla personer födda på 60-talet eller senare använder internet dagligen. Rapporten visar på ökad nyhetskonsumtion samtidigt som svenskarna blir allt mer källkritiska. Den digitala integriteten är fortsatt hög och drygt hälften av alla internetanvändare känner sig kränkta av insamling av personlig data på nätet. En insikt som är viktig ur marknadsföringsperspektiv är att de flesta inte vill ha anpassad reklam utifrån sin internetanvändning. Det är dessutom så att drygt hälften av internetanvändarna är emot att en potentiell arbetsgivare googlar upp dem under en anställningsprocess.

Användandet av sociala medier

I rapporten kan vi utläsa att 94 % av alla internetanvändare har använt någon sociala medieplattform det senaste året. Det är 91 % som använder sociala medier varje vecka och hela 85 % av internetanvändarna använder det varje dag. När det gäller plattformarna går det att se några förändringar i jämförelse med fjolårets rapport. Många har pratat om Facebook’s nedgång och att TikTok växer, vilket vi nu kan se i rapporten i både antal användare och daglig användning. Andelen som använder Instagram är oförändrad i jämförelse med tidigare år, däremot går det att se en minskning av den dagliga användningen av kanalen. Samtidigt är Instagram den kanal som är mest populär bland sina användare. Vi på CHECK! håller workshops inom Instagram, kontakta oss om du är intresserad! 

Överlag är det flera sociala medier som växer jämfört med 2022. TikTok är den kanal som växer med flest antal användare då de gick från 20 % till 24 %. Även X (tidigare Twitter), Roblox och Reddit ökar tack vare de yngre generationernas framfart.

Den generella dagliga användningen av sociala medier 2023, i jämförelse med (2022)

 • Facebook: 50 % (53)
 • Instagram: 46 % (48)
 • YouTube: 35 % (34)
 • Snapchat: 25 % (24)
 • TikTok: 15 % (12)
 • LinkedIn: 6 %
 • Twitter: 9 %
 • BeReal: 3 %
 • Roblox: 3 %

Plattformarna som är störst på sociala medier

YouTube, Facebook och Instagram kvarstår som de mest använda plattformarna, även om det går att urskilja en annan topp tre bland de yngre – mer om det längre ner. Vi på CHECK! vurmar extra för Instagram och i rapporten går det att utläsa att det är fler som håller med – närmare bestämt var femte svensk. Instagram kommer på delad andra plats av de mest populära sociala medieplattformarna, tillsammans med Facebook. Sistnämnda har troligtvis funktioner såsom Messenger och Grupper att tacka för att siffran fortfarande är så pass hög som den är.

Bland de som är födda på 2000-talet toppar YouTube också listan, däremot följs plattformen av Snapchat, TikTok och Roblox istället för Facebook och Instagram. Det är anmärkningsvärt och något att ha i åtanke i marknadsföringsinsatser mot yngre målgrupper.

Antalet användare och den dagliga användningen av LinkedIn har inte förändrats i jämförelse med föregående år. Var åttonde har använt plattformen varje vecka och 6 % gör det dagligen. 4 av 10 som arbetar använder LinkedIn och det är flest tjänstemän som finns på plattformen, även om arbetare har ökat sin närvaro det senaste året.

Åldersgrupper på sociala medier

Facebook

 • 80-talister: 81 %
 • 90-talister: 92 %
 • 00-talister: 52 %
 • Instagram

  • 80-talister: 75 %
  • 90-talister: 84 %
  • 00-talister: 81 %
  • TikTok

   • 80-talister: 14 %
   • 90-talister: 34 %
   • 00-talister: 75 %

Sammanfattning

96 % av alla internetanvändare har använt sociala medier under det senaste året och hela 85 % gör det dagligen. Med den här typen av omfattning på användningen skapas oändliga möjligheter kring marknadsföring, målgruppsanpassning och former av innehåll. Frågan är vad du tar med dig från rapporten och vad som händer härnäst? Stay tuned för fler uppdateringar.

*Vi skickar med en notis om att data till rapporten samlades in i början av året och presenteras nu i oktober, vilket innebär att landskapet kan ha förändrats ytterligare de senaste månaderna.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg