En utbildning för att synliggöra företag på Instagram

Användningen av Instagram fortsätter att öka med raketfart. Kring 60 % av alla internetanvändare använder Instagram och det innebär att er målgrupp med stor sannolikhet befinner sig där. Vi går igenom varför Instagram är en framgångsrik kanal, hur den kan skapa engagemang, stärka ert employer brand, föra en dialog med era följare och driva försäljning.

Person som sitter med mobil framför laptop

Instagrams möjligheter

Tack vare Instagrams funktioner kan du uppnå flera mål. Vår workshop ger dig redskapen till att strategiskt producera och implementera en strategi för Instagram. Vikten av att aktivt och konsekvent synas på Instagram resulterar i starka affärsrelationer och försäljning – därför ger vi dig kunskap om hur du använder Instagram på rätt sätt!

Vad innehåller workshopen?

 • En introduktion till plattformen och Instagrams funktioner
 • Att skapa målgruppsanpassat innehåll – Instagram handlar om rätt följare, inte flest följare
 • Vetskapen om vad som är bra innehåll, vi visar konkreta exempel!
 • Praktiska aktiviteter som krävs för att uppnå resultat
 • Introduktion i annonsering på Instagram
 • Analys och uppföljning av statistik
 • Hur du skapar effektiva och engagerade Instagram Stories
 • Influencers och ambassadörer

Du får följande kunskap inom hur du synliggör ditt företag på Instagram:

 • Vad relevant innehåll är och hur du skapar det
 • Praktiska redskap som hjälper dig att uppnå resultat
 • Hur du når din målgrupp på Instagram
 • Hur du analyserar statistik som ger insikter i hur du kan fortsätta utveckla ditt Instagram-användande

Vem ska gå på en workshop om Instagram?

Workshopen passar dig som arbetar med sociala medier på ett företag eller i en organisation och som vill utveckla användandet av Instagram. Det är stor skillnad på att använda Instagram och använda Instagram effektivt. Workshopen är för dig som vill arbeta strategiskt med Instagram och som vill skapa affärer genom professionell och effektiv Instagram-närvaro.

Vill du veta mer om hur du synliggör ditt företag på Instagram?

Fyll i dina uppgifter här!

Ytterligare utbildningar