CHECK! sammanfattar Svenskarna och internet 2022

 

Årets upplaga av Svenskarna och internet är äntligen här – rapporten där Internetstiftelsen förser oss med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige har utvecklats det senaste året. Det är 299 sidor av konkret fakta och mycket matnyttig information. Vi på CHECK! scrollar snabbt ner till sidorna om sociala medier för att analysera användandet och dela med oss av statistiken till er!

Internetanvändningen mellan 2021 och 2022

Kort och gott kan vi konstatera att internetanvändandet är oförändrat från 2021, även när rapporten bryts ner på olika åldersgrupper och generationer. Det är fortfarande 94 % av befolkningen som använder internet, varav 90 % gör det dagligen. Personer som är födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet dagligen.

Användandet av sociala medier

Även användningen av sociala medier förblir densamma som tidigare år, vilket innebär att nästintill samtliga internetanvändare använder sociala medier. 94 % av alla internetanvändare från 8 år har använt sociala medier under det senaste året. Från 16 år och äldre är det 88 % av internetanvändarna som använt sociala medier. Användningen minskar något i de äldre åldrarna och ökar bland de yngsta internetanvändarna.

Den generella dagliga användningen av sociala medier 2022

  • Facebook: 53 %
  • Instagram: 48 %
  • YouTube: 34 %
  • Snapchat: 24 %
  • TikTok: 12 %
  • LinkedIn: 6 %

Plattformarna som är störst på sociala medier

YouTube, Facebook och Instagram kvarstår som de mest använda plattformarna. Antal användare på LinkedIn har inte förändrats i jämförelse med föregående år, det är fortfarande 6 av 10 tjänstemän som använder LinkedIn. De enda kanalerna som minskar något i jämförelse med tidigare år är YouTube, Flashback, Reddit och Twitch. Det vi kan se är att användningen av sociala medier ökar bland barn födda på 10-talet och att YouTube är den kanal de använder mest, följt av Roblox. Samtidigt är Snapchat den kanal som ökar mest bland de yngsta barnen.

Vi på CHECK! vurmar extra för Instagram och i rapporten går det att utläsa att nästan samtliga Instagram-användare tittar på inlägg i flödet och över hälften tittar på Stories. Hälften av alla på Instagram publicerar egna inlägg. De som är födda på 80-talet, 90-talet och 00-talet tittar i högre grad än andra generationer på Stories och Reels. Vill du få mer kunskap om Instagram? Vi erbjuder workshops som tar ert innehåll till nästa nivå!

Varumärken på sociala medier

Drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag på sociala medier, främst på Instagram och Facebook. Denna tendens är vanligast bland 90-talister. Det är i jämförelsevis få som väljer att följa varumärken eller företag på TikTok, YouTube, Snapchat eller andra plattformar.

Statistik kopplat till webben och integritet

I rapporten kan vi utläsa att var fjärde internetanvändare väljer bort cookies när de besöker en ny webbplats, för att skydda sin personliga integritet. Det är fler män än kvinnor som väljer att klicka ur cookies och det är främst den yngre generationen som väljer att göra det. Internetstiftelsen menar att det kan ha att göra med kunskap om cookies och dess betydelse.

Sammanfattning

94 % av alla internetanvändare har använt sociala medier under det senaste året. Med den här typen av omfattning på användningen skapas oändliga möjligheter kring marknadsföring, målgruppsanpassning och former av innehåll. Frågan är vad du tar med dig från rapporten och vad som händer härnäst? Stay tuned för fler uppdateringar.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg