Employer branding på sociala medier

Medarbetarna är företagets viktigaste ambassadörer! Lyft företagets kompetens genom medarbetarnas historier, erfarenheter och engagemang. Bygg intern stolthet genom att involvera dem i arbetet med sociala medier!

Några av våra 200+ fantastiska kunder.

Medarbetaren i fokus

Företagskulturen är kärnan i ett företags framgång

Forskning påvisar att företag som arbetar aktivt med employer branding och medarbetarengagemang uppnår 26 % ökade årliga intäkter, jämfört med företag som inte gör det. Volkswagen Group Sverige AB är en av våra kunder som anlitat oss i detta syfte. Tillsammans har vi tagit fram en strategi för employer branding och byggt upp deras sociala mediekanaler ur ett employer branding-perspektiv.

Checka av arbetet med oss!

Vi ser till att ni har en strategi för arbetet med employer branding framåt. Att synliggöra era medarbetare och kärnvärden i digitala kanaler kommer skapa tydliga effekter både internt och externt. Vi genomför medarbetarintervjuer, uppdaterar intranät och ser till att ni kommunicerar med såväl befintliga som potentiella medarbetare. Som en del i arbetet närvarar vi på era medarbetarevent för att lära känna er som företag, dokumentera händelser och publicera innehåll på sociala medier i realtid – vi checkar av alla delar!

We make it happen!

Ta del av Veckans Digitala Check