Konsulter inom sociala medier

Med lång erfarenhet inom branschen med såväl strategiskt som operativt arbete har CHECK! det som krävs för att tillsätta rätt konsult på rätt uppdrag inom sociala medier.

Tillsätt en konsult »

Check it out!

Några av våra fantastiska kunder

Genomförda konsultuppdrag

Vi har kunder inom alla branscher och våra samarbeten genomsyras av fokus på employer branding. Vi formulerade en employer branding-strategi åt Volkswagen Group Sverige år 2017 och därefter vann vi en upphandling för att arbeta med deras kanaler på sociala medier. Samarbetet löper än och som komplement till det har vi arbetat med en employer branding-kampanj. Utöver det har vi kunder såsom OKQ8, Hagmans Tak och PotteryJo.

 

Värdet av konsulter inom sociala medier

Med vår långa erfarenhet inom branschen med såväl strategiskt som operativt arbete hos varierande företag har vi djup förståelse för olika typer av behov. Det digitala landskapet är i ständig utveckling och det ställer höga krav på snabbare produktion, hög kompetens och förmågan att ställa om. Tillsammans identifierar vi ert behov och utifrån det formulerar vi en kravspecifikation som underlag för tillsättningen av er konsult inom sociala medier.

Kontakta oss »

 

 

Omfattande nätverk av konsulter

Genom åren har vi haft förmånen att bygga nära relationer med många inom branschen, både genom samarbeten och ansökningar till vår byrå. Det har gett oss ett gediget nätverk av konsulter och underkonsulter som vi vet är insatta i det digitala landskapet, up to date kring nya uppdateringar på sociala medier och kompetenta när det kommer till operativt arbete kring digitala medier.

Tillsättning av konsulter

Våra konsulter kan genomföra specifika insatser under förutbestämd tid, eller rycka in med kort varsel vid sjukdom, pågående rekrytering eller oförutsedda händelser. Vi kan även tillsätta konsulter inom sociala medier vid föräldraledighet eller förändringar som följd av ökad digitalisering. CHECK! Konsult står för flexibilitet, trygghet och engagemang.

Exempel på konsultroller som vi tillsätter inom sociala medier och webb

  • Social Media Manager
  • Innehållsproducent
  • Digital kommunikatör
  • Marknadsassistent
  • Webbkommunikatör
  • Marknadskoordinator

Tillsätt en konsult »

Vill du bli konsult? »

Anlita en konsult från CHECK!