Innehåll i flöden som engagerar och berör.

Vi skapar innehåll som väcker känslor på sociala medier genom att lyfta fram företagets själ. Med ett levande flöde ökar vi målgruppens engagemang och når uppsatta mål. 

Check it out!

Några av våra fantastiska kunder

Strategi och innehåll till sociala medier

Nå ut genom bruset med engagerande innehåll på sociala medier

Vilken målgrupp riktar ni er till och hur skapar ni innehåll som väcker engagemang? En strategi skapar möjligheter för ett strukturerat arbete med sociala medier. Gör som många andra företag och utveckla era sociala mediekanaler tillsammans med oss.

Checka av arbetet med oss!

Vi tar ett helhetsgrepp och checkar av alla punkter kring ert kommunikativa arbete. Arbetet på sociala medier innefattar allt från strategi och produktion, till utförande och utvärdering. Genom att lägga fokus på employer branding på sociala medier kan ni stärka er interna företagskultur och utveckla ett trovärdigt varumärke som består.

We make it happen!

Vår kompetens

Vi utvecklar era sociala mediekanaler!

Varför ska ni synas, hur ofta ska ni synas och vad ska ni synas med? Det är en sak att skapa innehåll för att nå räckvidd, och en annan för att nå resultat. Vi kan ta oss an era sociala medier från ett helhetsperspektiv, genom utvalda delar eller i projektform.

Strategi

En strategi med riktlinjer för sociala medier skapar möjligheter för struktur och lägger grunden för allt kommunikativt arbete.

Policy

För att förtydliga arbetet med sociala medier är det viktigt att etablera en policy – den fungerar som ett stöd för både företaget och medarbetarna.

Innehåll

Skapa innehåll som engagerar och berör er målgrupp genom att lyfta företagets själ.

Rörligt material

Videos och levande innehåll är effektivt för att skapa engagemang och interaktion.

Publicering

Vi tar över era konton och sköter allt från publicering i olika kanaler till att interagera med målgruppen.

Kampanjer

Skapa slagkraftiga kampanjer som väcker känslor för att nå ut genom bruset.

Annonsering

Vill ni öka räckvidden med specifika insatser för att nå era målgrupper? Vi arbetar med effektiv annonsering i sociala medier som ger resultat.

Statistik

Skapa förståelse för er målgrupp och deras engagemang genom att analysera er statistik. Det är en förutsättning för att ni ska kunna fokusera på rätt innehåll och uppnå era mål.

Ta del av Veckans Digitala Check