Innehåll i flöden som engagerar och berör.

Vi skapar innehåll som väcker känslor på sociala medier genom att lyfta fram företagets själ. Med ett levande flöde ökar vi målgruppens engagemang och når uppsatta mål. 

Några av våra 200+ fantastiska kunder

Strategi och innehåll till sociala medier

Nå ut genom bruset med engagerande innehåll på sociala medier

Vilken målgrupp riktar ni er till och hur skapar ni innehåll som väcker engagemang? En strategi skapar möjligheter för ett strukturerat arbete med sociala medier. Gör som många andra företag och utveckla era sociala mediekanaler tillsammans med oss.

Checka av arbetet med oss!

Vi tar ett helhetsgrepp och checkar av alla punkter kring ert kommunikativa arbete. Arbetet på sociala medier innefattar allt från strategi och produktion, till utförande och utvärdering. Genom att lägga fokus på employer branding på sociala medier kan ni stärka er interna företagskultur och utveckla ett trovärdigt varumärke som består.

We make it happen!

Vår kompetens

Vi utvecklar era sociala mediekanaler!

Varför ska ni synas, hur ofta ska ni synas och vad ska ni synas med? Det är en sak att skapa innehåll för att nå räckvidd, och en annan för att nå resultat. Vi kan ta oss an era sociala medier från ett helhetsperspektiv, genom utvalda delar eller i projektform.

Ta del av Veckans Digitala Check