Genuina och välskrivna texter

Vi älskar det skrivna ordet. Genom välformulerade texter når vi ut med tydliga budskap, fångar läsarens intresse och skapar känslor. Meningar och stycken blir historier som synliggör personlighet, kompetens och erfarenhet – ord berör.

webben-check-copywriting-johanna-helena-engstrom-kommunikationsbyra-stockholm-1184x1130

Check it out!

Några av våra fantastiska kunder

Fånga läsaren med ett tydligt budskap

Copywriting med människan i fokus

Vill ni också lyfta era medarbetare eller synliggöra era kunder för att berätta en historia? Vi skapar internt och externt engagemang tillsammans med er. Vi ser till att era texter fyller sina syften, är kundanpassade och riktar sig till rätt målgrupp!

Checka av arbetet med oss!

Vi checkar av alla steg – allt från ämnesförslag, intervjufrågor och genomförande av intervju till textproduktion och publicering. CHECK! grundades dessutom i Helenas passion för korrekturläsning.

We make it happen!

Vår kompetens

Vi tar era texter till en ny nivå!

Vi arbetar med textproduktion helt från scratch eller utifrån befintliga texter. Genom det skrivna ordet kan ni väcka känslor och skapa engagemang hos er målgrupp!

Medarbetarintervjuer

Skapa intern stolthet och engagemang genom att lyfta era medarbetare!

Blogginlägg

Att vara sökbar på Google är värdefullt i marknadsföringssyfte och det finns många fördelar med en aktiv företagsblogg.

Korrekturläsning

En välformulerad och bearbetad text inger ett professionellt intryck.

Text till webben

Vi skapar en levande hemsida genom att producera artiklar, referenscase och blogginlägg som lyfter ert företag och er kompetens.

Referenscase

Låt era ambassadörer berätta! Med referenscase synliggör ni er kompetens och skapar förtroende hos potentiella samarbetspartners.

Pressmeddelanden

Fånga läsarens intresse med rätt tonalitet och en journalistiskt skriven text.

Artiklar

Genom relevanta ämnen skapar vi engagemang, intresse och en hemsida som känns aktuell.

Marknadsföringsmaterial

Välproducerat marknadsföringsmaterial skapar många möjligheter!

Ta del av Veckans Digitala Check