Kommunikationsbyrån CHECK! utmanar branschen med nytt affärsben

 

Det digitala landskapet är i ständig utveckling och ställer höga krav på snabbare produktion, hög kompetens och förmågan att ställa om. Kommunikationsbyrån CHECK! expanderar nu företaget med ytterligare ett affärsben; konsulter inom sociala medier. Det nya affärsbenet benämns som CHECK! Konsult. Med lång erfarenhet inom branschen med såväl strategiskt som operativt arbete hos varierande företag har CHECK! det som krävs för att tillsätta rätt konsult på rätt uppdrag.

– Vi ser ett ökat behov av specialiserade konsulter inom sociala medier som kan arbeta dedikerat på plats hos kund. Marknaden och branschen är mogen för det och kunderna är i behov av det. Plattformarna på sociala medier ändras i rekordfart och det innebär att företag behöver lägga mer resurser än någonsin för att nå genom bruset. Vi ser att det är en utmaning att hitta rätt kompetens och där kan vi bidra genom vår långa erfarenhet, inleder Johanna Engström, medgrundare av CHECK! Kommunikationsbyrå.

Utmaningar inom sociala medier

Det nya affärsbenet CHECK! Konsult grundar sig i ett ökat behov av kommunikation på sociala medier, vilket behövs för att stärka företags varumärken och relationer med målgrupperna. Vikten av en bra relation och dialog med sina målgrupper i kanalerna ställer krav på tid, engagemang och närhet. Enligt CHECK! består kundernas utmaning i att de inte har kompetensen de behöver inhouse. Det grundar sig ofta på bristande kompetens kring sociala medier i allmänhet och relevanta roller i synnerhet.

– Vi ser även utmaningar för vår yrkeskompetens då lediga tjänster inom sociala medier ofta inkluderar fler arbetsuppgifter och roller i en och samma tjänst. Med vår långa erfarenhet inom branschen med såväl strategiskt som operativt arbete hos varierande företag har vi djup förståelse för olika typer av behov. Tillsammans med kund kan vi identifiera behovet och utifrån det formulerar vi en kravspecifikation som underlag för tillsättningen av en eller flera konsulter inom sociala medier. På så sätt får företaget rätt person på rätt plats, fortsätter Helena Engström, medgrundare av CHECK! Kommunikationsbyrå.

Mod att haka på trender inom sociala medier

Användarbeteendet på sociala medier är i ständig förändring och det kräver hög kompetens, operativt arbete, högt tempo, kreativitet och engagemang. Framför allt mod att haka på trender, skapa levande innehåll och laborera utifrån algoritmer. Det är något som CHECK! Konsult står för.

– Genom åren har vi haft förmånen att bygga nära relationer med många inom branschen, både genom samarbeten och ansökningar till vår byrå. Det har gett oss ett gediget nätverk av konsulter och underkonsulter som vi vet är insatta i det digitala landskapet, up to date kring nya uppdateringar på sociala medier och kompetenta när det kommer till operativt arbete kring digitala medier. Våra konsulter är snabbfotade och kan producera löpande innehåll i nuet i olika format för publicering i olika kanaler och format. Det skapar ett levande flöde på sociala medier och ökad närhet till målgrupperna, avslutar Johanna.

Den Stockholmsbaserade byrån tar mark och nästa steg för att bidra till företags synlighet på sociala medier!

CHECK! Konsult förser företag med rätt kompetens utifrån ert behov. De tillsätter konsultroller såsom:

 • Social Media Manager
 • Innehållsproducent
 • Digital kommunikatör
 • Marknadsassistent
 • Webbkommunikatör
 • Marknadskoordinator
 • Fotograf
 • Filmproducent
 • Influencer Marketing Manager
 • Copywriter
 • Paid Media Manager
 • Grafisk designer
 • SEO-specialist

Anlita en konsult från CHECK!