Utmaningen kring att rekrytera inom sociala medier-branschen

 

CHECK!-Kommunikationsbyra-VDC-veckans-digitala-check-rekrytering-some-branschen

Sociala medier-branschen är ständigt föränderlig och utvecklas till nya dimensioner dag för dag. För att företag ska kunna möta utvecklingen och nyttja dess potential krävs kompetens, anpassningsförmåga och kreativitet. Många bolag står därmed inför en utmaning när det kommer till att rekrytera rätt person till rätt tjänst. Vilka kompetenser ska eftersökas och hur ser behovet ut? Vi på CHECK! delar med oss av vår erfarenhet från branschens innersta rum.

Höga krav på bred kompetens

Social Media Manager, Content Creator, innehållsproducent, marknadskoordinator, kommunikatör – idag finns det en mängd roller inom digital kommunikation. Som företagsledare kan det vara svårt att avgöra vilken typ av förmåga som behövs, roll som ska tillsättas samt vad denna inkluderar. Framför allt kan det vara utmanande för företag som inte är insatta i branschen att förstå vad för typ av kompetens de behöver och ska söka efter. En utmaning som skiner igenom på marknaden och visar sig genom att företag eftersöker allt för breda roller med höga krav på individen.

Det digitala landskapet utgör idag en komplett plats för marknadsföring med kapacitet till rörligt material, högkvalitativa bilder, text, illustrationer, sökoptimering, livesändningar, shopping i korrelation med befintlig webbutik, annonsering och statistik. Med tanke på att området innefattar så pass många olika delar och är i konstant rörelse krävs mycket förmåga, förståelse och engagemang. Det kan därför vara svårt att rekrytera endast en person till att utföra hela arbetet.

Sammanfattning av utmaningarna:

  • Tid
  • Kravlista på kompetens som eftersöks
  • Beställarens branschkunskap

Våra främsta råd vid rekrytering inom sociala medier

Börja med att analysera behov, önskat utfall och i vilken utsträckning ni har möjlighet att prioritera området. Om ni är i behov av en rad olika kompetenser rekommenderar vi på CHECK! att ni ser över möjligheten att anställa två personer på 50 procent istället för en person på 100 procent. På så vis får ni som verksamhet in en större bredd – samtidigt som pressen på den enskilda individen minskar. Vi vill även poängtera vikten av en kommunikativ roll, det är inte ett arbete som görs vid sidan av utan en viktig del i tillväxtarbetet. Prioritering av sociala medier är en förutsättning för att kunna växa arbetsgivar- och kundmässigt.

Vi förespråkar även mer fokus på personlighet, engagemang och viljan att lära, snarare än att kravlistan ska vara fullständigt ifylld. I den föränderliga digitala världen är det mer betydelsefullt med dessa egenskaper för att kunna hänga med i rörelsen. Om du som beställare känner dig osäker eller behöver stöd finns vi här för dig. Vi kan fungera som ett bollplank för att reda ut behov i förhållande till målsättning – och leda ert arbete framåt.

Sammanfattning av fördelaktiga egenskaper:

  • Anpassningsförmåga
  • Viljan att lära
  • Engagemang
  • Intresse för området

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg