Hur har branschen inom sociala medier utvecklats under de senaste åren?

 

Vi på CHECK! startade upp vår byrå år 2015. Sedan dess har branschen genomgått en massiv utveckling i takt med dels digitaliseringen, dels nya appar, fenomen och funktioner som trendar. För sex år sedan såg branschen helt annorlunda ut i jämförelse med vad den gör idag. Men vad har egentligen hänt? Vi ger dig vår spaning kring årens process och framtidens behov.

Branschens framfart och utveckling 

Året var 2015. Vi, Helena och Johanna Engström, startade upp vår kommunikationsbyrå i Stockholm. Vid den här tidpunkten var många större bolag redan etablerade på sociala medier och allt fler medelstora företag började söka sin plats i den digitala djungeln. Vilka appar skulle användas, på vilket sätt och framför allt, vem skulle göra arbetet? De som var nyfikna och intresserade låg steget före. När vi analyserar processen brukar vi se år 2017 framför oss som en slags vändpunkt. Under det året började all business kring sociala medier ta fart på riktigt. Och snabbt gick det. 

Tillbaka till 2015 för att göra en jämförelse med idag. Då var det generellt sett ingen PR-byrå som inkluderade sociala medier i sitt erbjudande – något som de allra flesta gör idag. De använde möjligtvis kanalerna för att nå ut med sitt varumärke, men inte som tjänst. En enskild aspekt som säger en hel del om hur branschen har utvecklats och hur betydelsefullt det är att synas i rätt forum. Även mindre bolag har idag placerat sig och skapat en närvaro på digitala plattformar för att sälja sin idé, arbeta varumärkesbyggande och interagera med sin målgrupp. 

Appar och trender som styr innehållet 

Instagram är inte bara vår, utan också större delen av världens internetanvändares, favoritapp. Från startskottet 2010 har appen utvecklats från att vara ett forum för bilddelning och likes till att bli en komplett plattform för exempelvis marknadsföring, shopping och kommunikation. Minns du Instagrams begynnelse? Vi drar oss till minnes Valencia-filter, svarta bildramar och den ursprungliga logotypen. Idag är det fortfarande en kreativ app för privatpersoners skapande och publicering, men det är framför allt ett optimalt verktyg för företag som arbetar både B2C och B2B. Och om vi lyfter år starten ännu en gång – det var 2016 Instagram Stories lanserades för första gången. En funktion som idag är en av de mest självklara för alla som vill nå ut med sitt unika och personliga budskap samt ge en inblick i verksamheten. 

Förutom Instagram har vi även exempelvis Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, TikTok och Clubhouse att räkna in i den där digitala djungeln. En värld som vi absolut älskar! Vissa av dessa are still going strong efter många år, vissa har sin specifika primetime och vissa höll bara intresset levande i ett par månader. Oavsett hur utfallet kommer att bli är det mest grundläggande inom branschen att alltid vara på tå. Att testa nya appar, hoppa på nya trender och hålla sig uppdaterad kring hur samtliga sociala medier utvecklas. På bara en eller två månader kan behovet och efterfrågan se helt annorlunda ut. Det förändras konstant i takt med att nya funktioner tillkommer och andra försvinner. Appar, funktioner och trender styr innehållet som vi inom branschen behöver skapa för att förbli relevanta. 

Vikten av en levande strategi för sociala medier

För att dra en koppling till den kontinuerliga utvecklingen som sker på sociala medier vill vi landa i ordet strategi. Med tanke på det föränderliga digitala landskapet och hur mycket som förändras från dag till dag förespråkar vi på CHECK! en levande strategi. Formulera och implementera en strategi utifrån syfte, mål, målgrupper, möjligheter och visioner, och låt den sedan vara rörlig tillsammans med allt som sker i sociala medier-världen. Processerna går för snabbt för att ett företag ska kunna fästa sig vid en statisk plan som hämmar utrymmet för spontanitet, kreativitet och förnyelse.

Att rekrytera rätt kompetens inom kommunikation

Året är 2021. För att företag ska kunna möta den typen av utveckling som sker i sociala medier och nyttja dess potential krävs en hel del kompetens. Dagens appar erbjuder som konstaterat en komplett plats för marknadsföring med kapacitet för exempelvis rörligt material, högkvalitativa bilder, text, sökoptimering, livesändningar, shopping i korrelation med befintlig webbutik, annonsering och statistik. Det finns oändliga möjligheter. För att kunna ta till vara på dem behövs förmåga, förståelse och engagemang. Eftersom området innefattar otroligt mycket är det idag svårt att rekrytera endast en person till att göra hela arbetet. Framför allt kan det vara utmanande för företag som inte är insatta i branschen att förstå vad för typ av kompetens de behöver och ska söka efter. Att analysera utbud och efterfrågan för att rekrytera rätt person blir därmed än mer betydelsefullt. Det har vi på CHECK! kunnat bidra med till flera av våra kunder.

Sammanfattningsvis har branschen som helhet och dess samtliga delar förändrats otroligt mycket sedan 2015 och kommer att fortsätta nå nya dimensioner framöver. Vi följer utvecklingen, och bidrar till dess utveckling, med spänning och ser fram mot att kunna möta framtidens anspråk. 

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg