Annonserar ert företag mycket på sociala medier? Är du nyfiken på hur du med enkla medel kan gynna dina besökares intressen och samtidigt få en högre konverteringsgrad från aktuell landningssida? Nedan har vi samlat några smarta tips om hur du optimerar en landningssida – med allt från sökordsanalys till call to actions.

Definiera landningssidans

syfte och mål

En landningssida är den ämnesspecifika sida dit besökaren hamnar efter att exempelvis ha klickat sig vidare från en annons, länk eller uppmaning. Sidan är alltså en specifikt optimerad sida med fokus på ett slutgiltigt mål – men vilket är egentligen målet? För att landningssidan ska fungera maximalt för ditt syfte är det viktigt att landningssidan går i linje med vad du vill att den ska få besökaren att göra. Ska landningssidan uppmana till köp? Registrering? Ju tydligare målet är, desto större är chansen till fler lyckade konverteringar.

Gör en sökordsanalys och håll koll på trender

När du har fastställt målet för landningssidan är nästa steg att se till att sidan genererar så hög ranking som möjligt i sökmotorer. Här gäller det dock att locka till sig rätt målgrupp för landningssidans mål. Egentligen säger det sig självt – det är inte lönsamt med hundratals besökare om konverteringen uteblir.

En sökordsanalys är ett effektivt sätt att lista ut vilka nyckelord, även kallade sökord, som fungerar bäst för ändamålet. Relevanta sökord kommer att locka till sig den målgrupp du efterfrågar. För att hitta dessa nyckelord är det bra att jämföra med andra företag som har samma mål: vilka ord och begrepp använder eventuella konkurrenter i sina landningssidor? Gör en djupdykning och försök hitta sådant du själv kanske inte tänkt på. Tänk på att inspireras utan att kopiera rakt av. För ytterligare sökordsoptimering är det också bra att hålla koll på senaste nytt inom branschen. Finns det några begrepp, hashtags eller utmaningar som trendar inom ert område och som ni kan dra nytta av för att locka rätt besökare?

Tips! När du har valt optimala sökord är det viktigt att komma ihåg att använda dessa i rubriksättning, brödtext och metabeskrivning. Läs vårt blogginlägg om sökmotoroptimering här.

Övertyga besökaren med tydlig layout

När besökaren väl hittat landningssidan är bollen redan satt i rullning, nu kvarstår enbart jobbet att övertyga! En uppmuntrande layout ger en bra push i beslutsfattandet. Undvik för komplicerad och tidskrävande läsning och försök att hålla layouten ren och relevant, utelämna sådant som inte gynnar målet. Ytterligare en viktig punkt gällande layout är tydlighet i form av vilket företag landningssidan tillhör. Företagets namn eller logotyp bör ha en naturlig plats i antingen marginalen eller på toppen av sidan. Detta kommer att göra att landningssidan upplevs som tydlig och besökaren kommer då att känna större tillit till det landningssidan uppmanar till.

Uppmana till handling med tydliga call to actions 

Som ovan nämnt är landningssidans huvudsakliga fokus att omvandla klick till konvertering. Besökaren ska uppmanas till att ta ett beslut, och det slutgiltiga slaget är då att använda en så kallad call to action. En eller flera utmärkande knappar i slutet av landningssidan med en uppmaning i första-person-form är en bra väg att gå för att besökaren ska känna sig sedd och personligt bemött. Ett exempel kan vara: “Ja – jag vill beställa!” eller något liknande som passar just ditt syfte. Det slutgiltiga steget ska upplevas enkelt, och fördelaktligen ska det även kännas som att besökaren gjort rätt i att ta beslutet. 

Lycka till!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg