I takt med digitaliseringen fortsätter användningen av sociala medier att öka – idag nyttjar nio av tio internetanvändare de olika plattformarna. Sociala medier är därmed en avgörande och betydelsefull del i alla företags strategier, oavsett bransch. I den här workshopen bidrar vi med verktyg för att ni ska lyckas bygga upp en konsekvent, effektiv och relevant strategi för era sociala kanaler. Vi går igenom dess olika delar och ger er förutsättningar att skapa en strategi skräddarsydd utifrån ert företag.

Potentialen i sociala medier 

Sociala medier kan spela en central roll för att effektivt stärka ert varumärke. Syftet med workshopen är att göra er trygga i vilka delar som ingår i en sociala mediestrategi och hur strategin kan bidra till att ni uppnår era affärs- och verksamhetsmål.

Vad innehåller workshopen?

 • Introduktion till hur en strategi byggs upp 
 • Strategins olika delar 
 • Hur ni kan sätta relevanta mål och mäta dessa 
 • Analys av era befintliga konton 
 • Möjlighet att diskutera frågor och idéer 
 • Rådgivning för att ni självständigt ska kunna formulera en strategi

Vilka delar av sociala mediestrategin diskuteras under workshopen?

 • Syfte och målsättning för sociala medier 
 • Budskap 
 • Målgrupp 
 • Kanalval
 • Innehållsstruktur 
 • Tonalitet 
 • Förhållningssätt

Vem har nytta av en workshop om strategi för sociala medier?

Workshopen passar företag som är i behov av verktyg, kompetens och rådgivning för att lyckas skapa en strategi för sociala medier. Inför workshopen genomför vi på CHECK! en analys av era befintliga konton för att kunna skräddarsy upplägget utifrån era behov. Som komplement till detta skickar vi ut en enkät till samtliga deltagare innan tillfället. Ni får även med er en sammanställning av innehållet som vi rekommenderar att ni arbetar vidare med efter avslutad workshop. Resultatet skapar en grund för ert fortsatta arbete med att formulera en strategi för sociala medier.

Vill ni veta mer om hur ni kan formulera en
strategi för sociala medier?

Fyll i era uppgifter här!

 

Fler blogginlägg