Workshop inom employer branding

Vi står alla inför utmaningen att attrahera, rekrytera och behålla rätt talanger. De senaste årens utveckling har visat hur betydelsefull en employer branding-strategi är för att kommunicera framgångsrikt mot nya och befintliga medarbetare. Det blir därför ännu viktigare att vi arbetar med vårt arbetsgivarvarumärke.

Signa upp

Två personer som står vända mot varandra och pratar

Workshop inom employer branding för framgångsrik kommunikation

Employer branding är något som vi på CHECK! lägger stor vikt vid och vi har arbetat och byggt upp strategier för företag som exempelvis Volkswagen Group Sverige AB. Vi tycker att företagskulturen är kärnan i ett företags framgång och att ett starkt och trovärdigt varumärke bör byggas inifrån och ut. Vår workshop ger dig de rätta verktygen för att locka rätt kompetenser och inkorporera employer branding i hela företaget.

Vad innehåller en workshop inom employer branding?

  • En introduktion till employer branding
  • Djupgående förklaring av varför employer branding är avgörande för ert företag
  • Praktiska kunskaper i hur ni skapar en employer branding-strategi
  • Tydliga exempel på lyckade kommunikationskoncept utifrån syfte, mål och budskap
  • Genomgång av employer branding i relation till kommunikationskanaler

Du får följande kunskap inom employer branding:

  • Verktyg och kunskap i hur du formulerar Employer Value Proposition (EVP)
  • Förståelse för innebörden av val av KPI:er och tydliga målsättningar
  • Hur du identifierar relevanta kommunikationskanaler
  • Vägledning i hur du tar fram kreativt kommunikationskoncept

Vem ska gå på en workshop inom employer branding?

Workshopen riktar sig till alla företag som vill utveckla sitt arbete med employer branding. Vi på CHECK! ger er verktyg och vägledning, ni vässar företagets kärna och värnar om befintliga och potentiella medarbetare.

Vill du ha mer information om vår workshop inom employer branding?

Ytterligare utbildningar