Sociala medier är i dagsläget en stor del av våra liv och de olika kanalerna tar mycket tid. För vissa kan sociala medier även ta tid från arbetet då de ständigt vill vara uppdaterade. Genom att skaffa en policy för sociala medier kan företaget hantera det på ett bra sätt och nyttja kompetensen på bolaget för att få in fler leads.

Strategi och riktlinjer ger en röd tråd

Med sociala medier menas exempelvis LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, bloggar och diskussionsforum. När ett företag ska skaffa en policy för sociala medier är det viktigt att vara tydlig med vilka kanaler den gäller och vad den avser. Sociala medier kan användas som verktyg för att synliggöra och marknadsföra företaget, där det ofta handlar om att stärka varumärket och synliggöra kompetenser. Om sociala medier får användas i arbetet i specifika syften bör det framgå tydligt i policyn. Vilka kanaler är det som gäller, och hur mycket tid får maximalt läggas per dag? Genom att ge medarbetarna riktlinjer och kunskap får de förutsättningarna som krävs för att kunna göra ett bra jobb vid användandet av sociala medier.

Tydlighet ökar motivationen

Policyn bör innehålla riktlinjer och regler för användandet av sociala medier. Nedan kan ni läsa några exempel.

  • När kanalerna används i arbetssyfte bör ett vårdat språk hållas
  • Sådant som kan komma att skada arbetsgivaren, konsulter eller samarbetspartners omfattas av tystnadsplikt och sekretess, det gäller även utanför arbetstid
  • Visa respekt i alla kanaler
  • Iaktta personuppgiftslagen, publicera inget om andra personer utan att ha fått ett godkännande

Underlätta kriser genom att vara steget före

Krishantering är väldigt viktigt att ha i åtanke. För att inte agera i panik utan istället hantera krissituationer på ett korrekt och snabbt sätt bör en krishanteringsplan finnas till hands, utskriven i policyn. Om en kund ger en negativ kommentar är det viktigt att ge personen uppmärksamhet och hantera det på ett bra sätt – oavsett vem som gjort fel. Det gäller att utvärdera situationen som uppstått och lära av sina misstag.

Är ni osäkra på hur den ska skrivas och vad just ert företag bör ha med i er policy, kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg