Systembolaget besitter ett av Sveriges mest välkända varumärken. De är dessutom helt unika i sitt slag och innehar som bekant lagstadgat monopol på detaljhandel inom drycker med en alkoholhalt över 3,5 procent. Med de premisserna följer strikta regler kring all marknadsföring – och så även sociala medier. Emma Eriksson arbetar som Social Media Coordinator på företaget och berättar hur de ser på utmaningar, utbildning och att lyckas trä den röda tråden genom all kommunikation.

Samordnar Systembolagets sociala medier

Emma har arbetat på Systembolaget i omkring fyra år, till en början som innehållsproducent och i nuläget som Social Media Coordinator. Utöver det besitter hon en tioårig karriär som stylist och visual merchandiser. Hennes nuvarande roll kom till först när hon blev tillsatt tjänsten, då företaget upplevde ett ökat behov kring att samordna samtliga kanaler. Emmas arbete karakteriseras framför allt av att utveckla, följa upp och utvärdera innehåll.

– Det absolut roligaste är variationen, men jag brinner lite extra för uppföljning och effekt. Vi utvärderar, mäter och analyserar varenda insats vi gör då det genererar avsevärt betydande insikter till framtida kampanjer och möjliga strategier. Analysen går ända ner till inläggsnivå för att vi ska få med oss detaljer som finns i dialogen med vår målgrupp, inleder Emma.

Digitala kanaler möjliggör interaktion

Vidare beskriver Emma att sociala medier är en del av allt de gör, en del av deras kampanj- och kanalmix. De arbetar strategiskt och omsorgsfullt med kampanjer som sträcker sig genom samtliga kanaler och touchpoints – där den röda tråden blir essentiell. I mixen av Systembolagets kommunikation blir sociala medier därmed huvudsakligen en plats för interaktion.

– Vårt övergripande mål med sociala medier är att lyckas interagera med våra följare. Det är något som vi arbetar otroligt mycket med och som också ger oss mycket tillbaka. Framför allt på Instagram fokuserar vi på att bygga relationer och varva personligt innehåll med kunskapsmässiga inlägg. Det kan exempelvis vara recept, fakta om drycker eller tillverkningsprocesser. Vi vill lära känna våra följare och ge dem ett mervärde, berättar Emma.

Omvärldsbevakning och relevant innehåll

Hur Systembolaget använder Instagram för att lära känna sin målgrupp och föra dialog med dem i realtid är ett lysande exempel på hur andra företag kan arbeta för att skapa närhet. I strategin ingår att ge personliga svar på kommentarer, ställa frågor och bygga upp en stark närvaro. Målgruppen är alltid i fokus och står som utgångspunkt för det innehåll som publiceras.

– Den största utmaningen är att skapa intressant och kanalanpassat innehåll. När kanalerna förändras och utvecklas är det helt avgörande att vi hänger med i samma tempo för att fortsätta vara relevanta – vi måste kunna matcha följarnas förväntningar på innehåll. För att lyckas med det arbetar vi med tvärfunktionella team, genomför ständig omvärldsbevakning och vidareutvecklar oss genom utbildningar och workshops, förklarar Emma.

Vidareutbildning skapar ny kreativitet och kunskap

Emma belyser vikten av såväl informativa utbildningar som kreativa workshops för att tillgängliggöra kontinuerlig utveckling, både på ett individuellt och gemensamt plan.

– För mig som samordnare är det viktigt att bidra till teamets nytänk. För att vi ska kunna ligga i framkant och producera den typ av innehåll som krävs för att engagera målgruppen behöver vi fylla på vår kunskapsbank. Det är också otroligt nyttigt och värdefullt med coaching kring tonalitet, nya infallsvinklar och tankar kring koncept. Genom att delta i olika typer av utbildningar kan vi ge teamet ökad förståelse för hur sociala medier fungerar och hur utvecklingen ter sig. Utöver det avsätter vi dessutom tid till att vara kreativa tillsammans, vrider på olika idéer och låter medarbetare från samtliga avdelningar vara delaktiga. Alla besitter värdefull kompetens som är viktig för företaget. Den mixen tror jag stenhårt på!, avslutar Emma.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg