människor-mobiler

Den 3 oktober inföll den årliga presentationen av rapporten Svenskarna och internet. Rapporten talar om hur den svenska befolkningen använder sig av digitala medier samt hur de påverkas av sitt användande. Studien har utförts sedan 2 000 av World Internet Institute utifrån intervjuer med 3 000 slumpmässigt valda personer från 11 års ålder.

Något som minskat för varje år är klyftan mellan de som använder internet och de som inte använder internet alls. Det handlar snarare om en skillnad mellan de som använder internet ofta, och de som använder det sällan. Det betyder att användandet ökar i alla åldersgrupper. Facebook dominerar användandet, och har kommit till ett läge där hälften av alla åldersgrupper använder plattformen.

De yngre föredrar Snapchat

Bland de yngre åldersgrupperna (12-25 år) minskar dock användandet av Facebook. Där är det istället Snapchat som är den klara favoriten med Instagram på en tät andraplats. Instagram är det mediet som växer snabbast, både när det kommer till totalt och dagligt användande samt inom alla åldersgrupper.

Även användandet av Snapchat ökar i alla åldersgrupper, men är övervägande starkast hos de unga, där användandet ligger på hela 95 % i åldersgruppen 12-15. Mediet är snäppet mer populärt hos flickorna, men pojkarnas användande ligger tätt inpå.

LinkedIn och Twitter stannar av

Medan användandet av Instagram, Facebook och Snapchat ökar, har användandet av LinkedIn stannat av. Procentandelen av alla internetanvändare som använder LinkedIn någon gång ligger på stadiga 30 %, precis som förra året. Den dominerande användargruppen på LinkedIn är främst män 36-45 år, samt användare inom IT- och kommunikationsbranschen.

Även Twitter-användandet har stannat av. Det är ungefär samma andel som använder Twitter dagligen, varje månad och varje vecka som tidigare år. Twitter dominerar bland stadsbor där användarandelen ligger på 24 %, jämfört med boende på landsbygd där andelen är 18 %. Här ligger även större delen av användandet hos unga vuxna, främst män.

Sammanfattningsvis ökar internetanvändandet hos Sveriges befolkning markant. Idag är det hälften så många som inte använder internet som för fem år sedan. Det är framför allt de äldre åldersgrupperna som står för större delen av ökningen av statistiken. Ökningen av användare gör att man inför framtiden kommer behöva ta ännu mer hänsyn till hur erfaren målgruppen är utöver om den använder internet överhuvudtaget

Läs hela rapporten här.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg