Svenska språket förändras hela tiden. Nya ord tillkommer och andra försvinner. Men inte bara det – det händer saker med grammatiken också, vilket brukar vara svårare att acceptera. Det som från början upplevs som felaktig grammatik övertar inte helt sällan rollen som det rätta alternativet. Allt beror på när den magiska gränsen överskrids.

Vem tycker idag att det är fel att säga “vi gick” och propsar på att man ska använda den “rätta” formen “gingo”? Verbformen slutade användas under andra världskriget. Idag är det bland annat “sin” och “sina” som hänger löst i det språkliga galleriet.

På engelska säger man his och her om någons privata ägodelar – oavsett vem som äger dem. I svenskan signalerar sin/sina att det är personens egna, medan hans/hennes/deras signalerar att det är någon annans ägodel som används.

Ett exempel:

Lisa skriver med en penna. Det är hennes penna. Hon skriver med sin penna.

Lisa skriver med en penna. Det är Annas penna. Hon skriver med hennes penna.

I den engelska versionen skriver Anna “with her pen”, oavsett om det är Annas eller Lisas. Möjligtvis lägger man till “her own pen” om ägandeskapet är viktigt för sammanhanget.

Fram till nu har detta varit ett mindre problem som uppstått då och då, idag upplever vi ett generationsskifte. Allt fler svenskar väljer att skriva hans/hennes/deras över hela ledet, precis som i engelskan. En kvalificerad gissning är att vi i och med internets genomslag konsumerar engelska språket i så hög grad att sin/sina så smått har börjat utraderas ur vårt språkliga medvetande. Det har gått ungefär tjugofem år sedan internets intåg, vilket är nog för en helt ny generation att växa upp. Det börjar ge genomslag nu.

För den äldre generationen skär det i ögonen att läsa “Peter och Fredrik gick ut med deras hund” istället för “Peter och Fredrik gick ut med sin hund” (förutsatt att det var deras egen och inte grannens hund de gick ut med). För den nya generationen ser den första varianten helt naturlig ut.

I det här läget brukar det historiskt sett uppstå två läger. Dels de som menar att det är en urvattning av vårt språk att släppa på sin/sina och adoptera den engelska varianten, dels de som menar att det är en naturlig utveckling.

Tills det blir ändrat i någon officiell instans så är “De gick ut med deras hund” fortfarande fel i förhållande till “De gick ut med sin hund”. Som yrkesskribenter föreslår vi att man följer den gamla varianten så länge som möjligt. Samtidigt är det kanske läge att sluta döma det engelska sättet och börja betrakta det som en smaksak snarare än en felskrivning. För kom ihåg – det som var fel igår kan vara det som anses rätt imorgon. Den magiska gränsen inträffar någonstans när majoriteten skriver fel – då blir det rätt. Och det som började som en urvattning har lett till en utveckling. Vad tycker ni, har vårt språk utvecklats eller urvattnats om vi släpper sin/sina?

Minnesregler

DE/DEM

När man pratar är det inga problem, då säger man “dom” för hela slanten. Det är när man skriver som problemet uppstår – och det händer alla då och då oavsett hur van skribent man är. Lösningen är lika enkel som genialisk: översätt aktuell mening till engelska. Byt sedan ut alla “they” till “de” och alla “them” till “dem”. Problem solved!

(I specialfallet: “Hon är en av de/dem som …” så är båda rätt, även om de flesta väljer “de”.)

VAR/VART

Den här regeln blir enklare om man lägger till en liten minneskrok. Tänk på T:et som en liten pil. En pil pekar ut vadå? Riktningen. Vart anger alltså plats med riktning medan var anger befintlig plats.

Alltså: Vart ska du gå? Vart tog du vägen?

Men: Var ligger Kebnekaise? Var är du född? Var är jag någonstans?

SIN/HENNES

Minnesregeln är: äger subjektet själv föremålet eller tillhör det någon annan? Det enklaste är att byta ut alla pronomen i meningen till namn för att få rätsida på det. Om namnet är detsamma i objekt och subjekt (ägande) använder man sin/sina. Om det är ett annat namn (någon annans föremål) så använder man hans/hennes/deras.

Så här:

Emma tog Emmas dator och sprang iväg → Hon tog sin dator

Emma tog Lisas dator och sprang iväg → Hon tog hennes dator

Pojkarna gick ut med pojkarnas hund → De gick ut med sin hund

Pojkarna gick ut med grannarnas hund → De gick ut med deras hund

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg