Om det har hänt något nytt på företaget, om en ny produktlansering är på ingång eller om ni vill belysa något annat intressant kan det vara en bra idé att skicka ut ett pressmeddelande. Ett pressmeddelande, även kallat pressrelease, är en informerande text som företag och andra verksamheter kan använda sig av för att få publicitet.

Nyhetsvärdering är avgörande för publicering

Det finns mycket ni bör tänka på när ett pressmeddelande ska skrivas och skickas ut. Då det är gratis publicitet för företaget måste det även ha ett nyhetsvärde för tidningen eller journalisten för att de ska vilja publicera det. När pressmeddelandet skickas ska det vara klart för publicering!

Fånga läsarnas intresse med rätt tonalitet

Det innebär att texten ska ha rätt tonalitet, den ska vara journalistiskt skriven och den ska vara uppbyggd som en artikel med rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska vara slagkraftig och intresseväckande. Den ska informera om vad texten handlar om, den får inte vara för lång och den ska snabbt väcka läsarnas intresse. Om pressmeddelandet innehåller för mycket sälj och reklam kommer det att ratas direkt. Se till att ni lyfter det från rätt vinkel och inte använder er av ordet “vi”. Pressmeddelandet ska skrivas i tredje person.

Nedan kan ni läsa några tips att tänka på när ni utformar ert pressmeddelande:

 • Använd er av citat
  Citat ökar ofta trovärdigheten och känslan för läsaren. Tänk på att skriva ut för- och efternamn och roll på företaget efter första citatet och enbart förnamn efter andra citatet.
 • Skicka med bilder
  Vad vore en artikel utan snygga bilder? Troligtvis en liten notis i ett hörn. Skicka med relevanta bilder till pressmeddelandet, helst högupplösta.
 • Skryt inte!
  Undvik förstärkningsord och adjektiv som framhäver företaget. Pressmeddelandet ska vara skrivet från journalistens synvinkel.
 • Håll er till ETT budskap
  Gör hellre flera pressmeddelanden än att trycka in alla nyheter i ett. Innehållet blir rörigt och förlorar värde.
 • Tänk på längden
  Ett pressmeddelande bör vara max en A4-sida långt. Kvalitet går före kvantitet!
 • Erbjud exklusivitet
  Att välja ut en tidning eller journalist som får vara den första att ta del av pressmeddelandet kan vara en bra idé.

När vi skickar ut pressmeddelanden gör vi alltid en research om vilka tidningar som är intressanta att kontakta. Vi tar även reda på vilken journalist på respektive tidning som berör det aktuella ämnet. Sedan gäller det att vara ihärdig, skicka påminnelser och kontakta journalisten via telefon om du vet att det är ett ämne som intresserar personen. Ämnet måste vara aktuellt för personen i fråga om det ska väcka nyfikenhet. Det ger bästa möjliga resultat.

Vill ni ha välskrivna pressmeddelanden med chans att hamna i läsvärda tidningar – kontakta oss!

Intresseanmälan

Fler blogginlägg