Influencer Marketing blev riktigt hett under förra året. Influencers har dock funnits på marknaden betydligt längre än så. Men under förra året upptäckte fler företag nyttan i att använda sig av influencers och de resultat man kan nå genom samarbeten med dessa. Vad kännetecknar egentligen en influencer och vad bör man som företag tänka på när man väljer sina samarbeten? CHECK! reder ut begreppet och ger tips kring samarbeten!

Vad är en influencer?

En influencer är en ”påverkare”, vilket kan vara alltifrån en kändis, politiker till en journalist eller bloggare. Men de influencers som det oftast pratas om idag, och kanske även de mest inflytelserika, är sociala medier-stjärnorna! De har ofta mellan några hundra upp till flera miljoner följare och en enorm räckvidd på sociala medier som Instagram, Snapchat och YouTube. En av Sveriges största videobloggare, Felix ”PewDiePie” Kjellberg, utgör ett perfekt exempel med sina 54,5 miljoner prenumeranter på YouTube. Att jämföra med Sveriges största dagstidning som når ut till 3,7 miljoner människor.

Varför bör ni som företag använda er av influencers i er marknadsföring?

Genom att använda sig av influencers i sin marknadsföring kan man nå nya kunder och i bästa fall mer lojala sådana. I dagens budskapsrika medielandskap är det viktigt att skapa trovärdig reklam. Fördelen med att marknadsföra sin produkt via influencers är att de ofta har väldigt trogna följare/läsare, och dessa känner därför mer tillit för er produkt om den presenteras via någon de ”känner”.

Dessutom har influencers stenkoll på sociala medier och kan ofta komma med innovativa idéer om hur ni kan innehållsanpassa ert material. Kom därför gärna med tankar kring hur ni har tänkt, men låt influencern skapa fritt! Det kan leda till nya oväntade resultat.

Vad ska ni tänka på i valet av influencer?

För att en influencer ska bibehålla sin trovärdighet jobbar de oftast med varumärken som de kan förknippa sig med och känner förtroende för. Ni som företag bör tänka på samma sätt när ni ingår samarbeten med influencers. Den valda influencerns följare/läsare ska motsvara den målgrupp som er verksamhet är ämnad för! På så sätt når ni de primära kunderna och en hög trovärdighet.

Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att välja en nischad, mindre influencer framför en med höga siffror eller stor räckvidd. Det viktigaste är att ni når rätt målgrupp, inte hur många som nås – då blir inte innehållet trovärdigt.

Ytterligare en viktig aspekt i valet av samarbete är också att den influencer ni väljer bör ha samma värderingar som er, annars kan samarbetet i värsta fall skada ert varumärke i stället för att stärka det.

Avslutningsvis – glöm inte att ha era sociala medier i ordning innan ni ingår samarbete med influencers. Om ni redan har god synlighet i sociala medier är det lättare att nå effekt med samarbetet!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg