Vass kommunikations utbildning inom employer branding som en del av Vass Akademi

Det är viktigare än någonsin att arbeta med att behålla, attrahera och rekrytera rätt medarbetare för företagets framgång. En undersökning från Glassdoor for Employers visar på vikten för företag att arbeta aktivt med employer branding då närmare 70 % av de som deltagit i undersökningen inte skulle ta ett jobb på ett företag som har ett dåligt rykte.

Vikten av employer branding

Dessutom visar forskning på hur företag som arbetar aktivt med employer branding och medarbetarengagemang i olika program uppnår 26 % större årliga intäkter jämfört med dem som inte arbetar aktivt med det. Vi på CHECK! tycker att företagskulturen är kärnan i ett företags framgång. Ett starkt och trovärdigt varumärke bör byggas inifrån och ut där medarbetarna är företagets viktigaste ambassadörer. Hur får man medarbetarna att engagera sig i företaget och känna att arbetet är värdefullt? Vi har svaren.

Vad innehåller föreläsningen?

  • En introduktion till employer branding
  • Djupgående förklaring av varför employer branding är avgörande för ditt företag
  • Konkreta tips på hur du arbetar med employer branding
  • Konkreta exempel på lyckade employer branding-strategier
  • Kunskaper i att vidareutveckla ditt employer branding-arbete

Du får följande kunskap inom employer branding:

  • Förståelse för vikten av en employer branding-strategi
  • Employer branding-strategins olika komponenter
  • Goda exempel på hur andra har stärkt varumärkets position och rykte genom employer branding
  • Inspiration gällande attraktivt innehåll på sociala medier kopplat till employer branding

Vem ska gå på en föreläsning om employer branding?

Föreläsningen riktar sig till dig som vill inspireras av och få en övergripande bild av hur företaget kan arbeta med employer branding för att kommunicera framgångsrikt mot befintliga och nya medarbetare.

Intresseanmälan

Fler blogginlägg