employer branding

Vi står alla inför utmaningen att attrahera, rekrytera och behålla rätt talanger. Därför blir det ännu viktigare att vi arbetar med arbetsgivarvarumärket – att stärka vårt employer branding.

Vad vi tidigare kunde erbjuda genom karriär, lön och ansvar är inte lika aktuellt för dagens talanger då det är andra värden som avgör vart man söker sig i karriären idag. Marknaden tillhör idag talangerna, snarare än arbetsgivaren, varav 75 % gör omfattande research om företagskultur och värderingar innan de ens tar kontakt med en potentiell ny arbetsgivare.

Företagskulturen är kärnan i ett företags framgång, och det behöver byggas inifrån och ut. Då blir det ett starkt och trovärdigt varumärke. För att nå rätt effekt krävs ett ledarskap som återspeglar organisationen och att önskad företagskultur är starkt befäst hos ledningen och medarbetarna. Ledningen ska ta täten för att det efterlevs, men det är medarbetarna som är företagets största tillgång. Det skapar en stolthet och delaktighet hos befintliga medarbetare och lockar nya att vilja vara en del av det.

Våga vara personliga

Idag är sociala medier en allt viktigare kanal när det handlar om att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Kanalerna ger oss möjlighet att genom film och foto våga vara personliga och öppna upp oss och släppa in. På så sätt kan vi se hur det verkligen ser ut på arbetsplatsen när det gäller kultur, värderingar, medarbetare och uppdrag. Då kan vi skapa oss en egen uppfattning om hur det skulle vara att arbeta på företaget.

På Instagram kan man hålla själva flödet mer professionellt med fokus på kvalitet, medan ni kan bli mer personliga på Instagram Stories. Låt dem lära känna er, det ser vi som en stark konkurrenskraft! Eftersom flödet är uppbyggt på algoritmer kanske man missar en del, därför är Instagram Stories bra! Instagram Stories är ett sätt för er att nå ut även utanför er följarskara. Här kan ni även gå ännu djupare in på er personlighet, att våga släppa på tyglarna och lägga det i era medarbetares händer! För att få det att fungera krävs det att man ger dem riktlinjer och förutsättningar för vad dem får och inte får göra på sociala medier.

Employer branding i sociala medier kommer garanterat skapa delaktighet och engagemang som stärker er interna kultur, men även locka nya talanger.

Talangerna finns på sociala medier – det behöver vi dra nytta av!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg