För att nå ut med ditt budskap på bästa sätt är det viktigt med en välformulerad och bearbetad text. Vid otydlighet, stavfel och grammatiska fel kan det störa läsaren. Därför behövs korrekturläsning för att nå ett vassare resultat!

Vad betyder då att läsa korrektur?

Korrekturläsning innebär att uppsöka och rätta felaktig text genom att ersätta med bättre formuleringar. Det kan definieras som en kontrollering av språk och form som ska följa dagens skrivregler. Kort och gott är en korrekturläsares uppgift att bland annat hitta stavfel, misstag, felaktiga användningar av förkortningar och interpunktion. Dess uppgift är även att kontrollera grammatiken och se till att språket flyter på som det ska.

Fördelar med korrekturläsning

Du har mycket att vinna på felfria texter. Ditt förmedlade budskap blir tydligt, din text blir lättläst och läsarna kan få större förtroende för dig. Texter som innehåller fel kan nämligen porträttera dig som en slarvig person. Risken finns även att läsaren lägger mer fokus på felaktigheterna än själva innehållet.

Vi på CHECK! älskar korrekturläsning och har stenkoll på hur vi ska lyfta dina texter på bästa sätt. Vi hjälper dig att kontrollera och korrigera de befintliga bristerna. Med oss kan du få riktigt vassa texter!

Intresseanmälan

Fler blogginlägg