Veckans snackis

Dokumentären The Social Dilemma

Vi på CHECK! vill uppmärksamma vår tids kanske mest tankeväckande dokumentär – The Social Dilemma. Dokumentären som släpptes 2020 på Netflix utforskar hur uppkomsten av sociala medier har påverkat oss människor och hur de är utformade för att skapa ett beroende. Den tar även upp hur några av de som var med och skapade sociala medier nu fruktar effekten av sin skapelse – som bland annat påverkar människors mentala hälsa. Vi vill belysa vikten av att skapa rutiner som fungerar i vår vardag (begränsad skärmtid, tidsramar för dagligt bruk etc). Det är viktigt att vara medveten om sociala mediers påverkan för att kunna skapa ett hälsosamt beteende!

Se dokumentären här

Veckans update

Instagram uppdaterar funktionen Reels – nu kan du göra längre videos!

Instagram gör nya försök att efterlikna TikTok och uppdaterar den relativt nya funktionen Reels – som möjliggör kortare videos. Reelsen som tidigare har varit begränsade till 15 sekunder går nu att göra upp till 30 sekunder långa. Vad som kan ses som en tidig uppdatering i förhållande till att Reels lanserades hyfsat nyligen, kan även ses som att Instagram aktivt anpassar sig efter användarnas beteenden!

Läs mer om uppdatering här

Veckans spaning

Nu öppnar Facebook upp för längre texter till annonsbilder!

Facebook som tidigare haft en maxgräns för mängden text till annonsbilder, har nu tagit bort regeln för 20 % text. Anledningen till att gränsen kom till från första början var för att minska risken för att Facebookflödet skulle bli för rörigt. Då det inte tidigare fanns samma möjlighet att inkludera text i bilden blev texten mer utstickande, vilket ökade risken för att användarna direkt skulle förstå att det var en annons. Även om Facebook nu har tagit bort gränsen för 20 %, menar de fortfarande att det är bra att minska textproportionen i annonsbilder – men nu används gränsen istället som bästa praxis. Det återstår att se hur förändringen tas emot och förändrar flödet!

Läs mer här

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg