Veckans Digitala Check v.17

 

Veckans räckvidd 

“Barnens rätt till trygghet är viktigare än biologi”

Måndagen den 7/4 publicerade polisen Mona Persson ett inlägg på Instagram som fick stor uppmärksamhet. I inlägget berättar hon om ett möte med en familj där det äldsta av tre barn fått ta hand om sina två yngre syskon, utan stöttning från föräldrarna. Många barn lever under otrygga förhållanden och i många fall präglas deras vardag av våld. Inlägget har snart nått 53 000 gilla-markeringar, vilket är betydligt mer än hennes tidigare inlägg. Inlägget har även spridits otroligt mycket – i hopp om att skapa förändring! Till följd av uppmärksamheten växte Monas följarantal med flera tusen.

Läs Monas inlägg här »

Veckans update #1

Instagram värdesätter originalbilder

Instagram gick nyligen ut med att de värdesätter originalbilder allt mer, för att på så sätt uppmuntra kreatörer att skapa eget innehåll och inte reposta vad andra har skapat. Därför kommer kreatörer som postar orginalinnehåll att ranka högre, få mer exponering och räckvidd. Head of Instagram Adam Mosseri påpekar kreatörernas viktiga påverkan på framtiden och understryker att deras arbeten måste ges mer uppmärksamhet och uppskattning. “Credit should be given to those who deserve it”, säger Mosseri. 

Läs mer om uppdateringen här »

Veckans update #2

Donationsknapp synliggörs i Reels-formatet

Instagram utökar med ännu en funktion och den här gäller för initiativtagare som startar ideella donationsinsamlingar i Reels-formatet. Uppdateringen innebär att en donationsknapp blir synlig i nedre delen av skärmen. Användare kommer kunna addera viktiga detaljer om insamlingen i skapandeprocessen och lägga till länkar som förblir aktiva i trettio dagar. Under pandemin har Instagram försökt utveckla funktioner som uppmuntrat användare till att engagera sig i insamlingar. 

Läs mer om uppdateringen här »

Veckans update #3

Alternativet att välja “Recent posts” vid sökningar av hashtags tas bort

Vid sökningar av hashtags på Instagram har man kunnat välja mellan tre alternativ; top posts, recent posts och Reels. Recent posts tas nu bort i syfte att låta mer värdefulla hashtags ta plats. Instagram vill istället låta toppost få mer uppmärksamhet då trovärdigheten hinner granskas och budskapet är mer relevant för användaren. Instagram menar att recent posts kunnat ge felaktig och irrelevant information stor spridning och visat realtid-händelser av skadlig karaktär.

Läs mer om uppdateringen här »

Veckans spaning

Kommunicera och engagera genom Instagram Stories

Instagram Stories är perfekt för er som vill skapa delaktighet, öka engagemanget och få en nära kontakt med era följare. Det lämpar sig för annonsering, varumärkesbyggande och employer branding-arbete. Det finns många funktioner och knep att använda, som vi gärna delar med oss av!

Läs mer om hur ditt företag kan synas på Instagram Stories »

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg