Är ni ett växande eller nystartat företag med en bra produkt? Då kan en investeringskampanj vara rätt väg att gå för er. Både företag som vill växa och nystartade företag kan behöva kapital för att utveckla och sälja sin produkt.

Intresseväckande innehåll

För att investeraren ska vilja satsa sitt kapital på just ert företag och er produkt måste ni först och främst ha en intresseväckande film och en välskriven text i er investeringskampanj. Texten ska tydliggöra att er produkt löser ett problem på marknaden och hur den löser problemet. Produkten måste differentiera sig mot de som redan finns på marknaden och skapa ett intresse hos de som läser kampanjen.

Entreprenörerna är också betydelsefulla när kapital ska investeras. Texten brukar ofta innehålla en del där det skrivs kort om de som driver företaget, men även hur kampanjen är skriven avslöjar mycket om företaget. Det går bland annat att se om företaget är medvetna om sina konkurrenter, om de vet hur marknaden beter sig och om de är riskmedvetna. Det kan utläsas på hur texten är skriven och vad som framhävs.

Kort och koncis text

En investeringskampanj är uppbyggd som en affärsplan men betydligt kortare. Eftersom investeringskampanjen är kortare betyder det att man bör lyfta den mest väsentliga och intressanta informationen i kampanjen. Texten ska helt enkelt utgöra en wow-faktor. För att hitta wow-faktorn och kunna avgöra vilken information som är väsentlig kan det vara bra att ta in någon utifrån som kan hjälpa till att skriva eller läsa texten. Detta för att konstatera att läsaren kan förstå sig på produkten och att rätt information lyfts.

Behöver ni hjälp att utforma en investeringskampanj?

Vi på CHECK! har erfarenhet av att göra intresseväckande investeringskampanjer med tydliga resultat. Genom vårt samarbete med FundedByMe har vi gjort både filmer och texter till framgångsrika investeringskampanjer. Med hjälp av er kan vi utforma en kampanj som passar för just er produkt.

Vårt mål är att Ni ska nå framgång!

Intresseanmälan

Fler blogginlägg