Vass Kommunikation håller i en utbildning om strategisk annonsering för Orakel PR

Orakel PR är en branschkollega till CHECK! och de är medvetna om behovet av ständig utveckling. Av den anledningen sökte de sig till CHECK! för en utbildning inom strategisk annonsering.

Inför utbildningen skickades ett frågebatteri ut där respektive medarbetare på Orakel PR fick fylla i sin kunskapsnivå. Utifrån inlämnade svar och en behovsanalys paketerade sedan CHECK! en utbildning som Orakel PR skulle få ta del av.

– Utbildningen hade betydande teoretiska moment såväl som praktiska delar som var lärorika. Det var intressant att få ta del av CHECK! målmodell som beskriver målgruppens livscykel, berättar Sandra Kastås, grundare av Orakel PR.

Utbildningen gav ökad insikt

Utbildningen på två timmar berörde bland annat Business Manager, Ads Manager, Facebook-pixlar och annonsstrukturen på Facebook och Instagram. Vidare diskuterades även relevant budget, målsättningar och målgruppsanpassning.

– Vi har arbetat med strategisk annonsering tidigare men inte uppdelat på det här sättet, det gav verkligen ökad insikt, fortsätter Sandra.

Strategisk annonsering som komplement till innehållsproduktion

För att visa hur det fungerar i praktiken delade CHECK! med sig av konkreta exempel och hur det kan se ut när statistiken analyseras. Vilket bildformat är mest lämpligt i olika kanaler, hur kan man testa sina annonser innan de publiceras och hur utvärderas resultatet? Det är några av utbildningens innehållsdelar.

– Strategisk annonsering är oerhört intressant och är ett bra komplement till sökoptimerad innehållsproduktion och pressbearbetning som vi håller på med. Vi är mycket nöjda med utbildningen och kan absolut rekommendera fler företag att anlita CHECK! för ett liknande upplägg!, avslutar Sandra.

Intresseanmälan

Fler blogginlägg