Uppdaterade format vid publicering av innehåll på sociala medier!

 

Under många år har vi pratat om vikten av att redan innan produktion planera för innehållet och ta fram material som fungerar i alla olika format. Vi syftar särskilt på stående format (4:5 eller 9:16), som fungerar för Stories och Reels och på TikTok. Hur har utvecklingen gått kring de uppdaterade formaten på sociala medier? Vi uppdaterar er kring nuläget!

Vi ser att det fortfarande är en utmaning både hos kreatörer och företag när det kommer till produktion och publicering av varierande format. Många konton tenderar att skapa videos och bilder i liggande (16:9) eller som bäst fyrkantigt (1:1) format.

Stående format på sociala medier

I takt med plattformarnas senaste uppdateringar finns det inget alternativ längre, utan vår rekommendation är att direkt ställa om för att hänga med i utvecklingen. Planera för de olika formaten redan innan produktionen genom att utgå från val av plattformar. Ska ni publicera på YouTube? Då behövs ett liggande format. Ska ni publicera på Instagram och övriga kanaler? Då behövs ett stående format. Ska ni annonsera på sociala medier och webbsidor? Då kanske det behövs ytterligare format!

Instagrams senaste uppdateringar

Just nu råder det många diskussioner om Instagrams nya uppdatering om hur flödet presenteras. Uppdateringen innebär att inlägg, Reels och Stories samlas i ett gemensamt lodrätt flöde och det behöver vi ta hänsyn till när vi skapar innehåll.

Tips kring den nya uppdateringen

  • Skapa material i stående format (9:16)
  • Skapa RÖRLIGT material!!!
  • Ha i åtanke att texten läggs över bild/video i Reels-format

Samtidigt ser vi att det går att ändra till stående bild vid publicering av en länk på LinkedIn’s företagssidor. Ta chansen att öka synligheten av ert innehåll genom att ta upp mer scroll-yta. Det pågår en omfattande utveckling på kanalerna och för oss som innehållsskapare är det viktigt att se över befintligt material och tänka nytt!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg