Referenscase, även kallat kundcase, kan vara precis vad ni behöver för att visa potentiella kunder hur nöjda era nuvarande kunder är. Ett effektivt sätt att bygga referenscase på är att utgå från utmaning, lösning och resultat. Detta gör det lättare för läsaren att hänga med i händelseförloppet.

Personliga upplevelser

Nöjda kunder är en stor tillgång för ert företag. Låt dem sälja och skapa trovärdighet i er marknadsföring genom referenscase. Kunderna kan berätta om sin upplevelse och ni som företag kan fylla i med egen information. Det är viktigt att kunden alltid får godkänna det färdigskrivna referenscaset innan det publiceras någonstans. Detta för att inga missförstånd ska ha skett på vägen. Citat från kunden och bilder förstärker känslan av trovärdigheten och ökar det personliga i texten.

Utmaning

Börja alltid med att lyfta kundens utmaningar. Hur såg det ut hos kunden innan ni var där? Fanns där några specifika problem som ni har löst? Måla upp en översiktlig bild för att läsaren ska förstå varför kunden behövde just er hjälp.

Lösning

Det är viktigt att referenscaset förklarar hur ni har löst kundens utmaningar. Hur har ni gått tillväga? Vad gjorde ni hos kunden? Detta gör att läsaren får en bild av vad ni gör och hur ni jobbar hos kund.

Resultat

Sist men inte minst ska resultatet och affärsnyttan presenteras. På vilket sätt har lösningen varit en tillgång för dem? Vad har de sparat in på och varför? Använd gärna siffror eller nyckeltal som tydligt visar på en förbättring. Avsluta gärna med ett slagkraftigt citat från kunden.

Potentiella kunder kan förstå hur ni jobbar genom att läsa referenscasen och få en känsla av att ni levererar vad ni lovar. Vi på CHECK! skriver referenscase för alla branscher och hjälper gärna till att utforma just ert! Kontakta oss genom att klicka här så kan vi tillsammans vässa er företagskommunikation!

Intresseanmälan

Fler blogginlägg