Utmaning

Omegapoint ville ta ett nytt grepp om sin webbplats för att locka såväl potentiella medarbetare som kunder. Den väl inarbetade företagskulturen och de starka värderingarna på företaget kom inte till sin rätt.

Lösning / Webbcopy

I samarbete med webbyrån The Generation valde vi att ta ett omtag om såväl jobbsida som huvudwebbplats. Vi lät värderingarna genomsyra allt från medarbetarintervjuer till texten om tjänsterna som Omegapoint erbjuder.

Resultat

Välskrivna texter i kombination med en attraktiv design har bidragit till att Omegapoint har förbättrat sin position på marknaden. Employer branding-arbetet har stärkts ytterligare genom stolta medarbetare som mer än gärna visar upp webbplatsen.

Fler blogginlägg