I Veckans Digitala Check v.36 diskuterades hur man kan flaggmarkera falska nyheter och däribland hur viktigt det är att vara källkritisk - en sak som man inte kan eller ska sluta trycka på. Men hur är man egentligen källkritisk?

Först och främst kan man på kort tid och med en smula uppmärksamhet göra sig själv till en webbninja och lätt lokalisera falska nyheter. En del av de falska inlägg som publiceras är ofta dåligt förtäckta i form av exempelvis bristande retuschering eller bildmanipulering. En annan förekommande sak är att internetadressen (även känd som URL:en) försöker efterlikna en adress med hög kredibilitet genom att exempelvis byta plats på två bokstäver. Något som är vanligt och ganska enkelt för en människa med lite kod- och datorvana är att denne kan gå in på valfri hemsida och ändra i hemsidans HTML-kod, alltså märkspråket som hemsidan använder. Väl inne på sidan kan användaren manipulera fritt med eventuella rubriker, ingresser m.m. Denna ändring gäller enbart lokalt, vilket innebär att ändringar inte skulle följa med en delning – däremot kan en skärmdump spridas precis lika snabbt.

Titta noga på adressen, är den felstavad? Eller slutar den med ett konstig domännamn? Då är det högst troligt att källan är opålitlig. Undersök bilden. Ibland kan den vara så välmanipulerad att det inte går att urskilja om den är falsk eller inte. Däremot kan du söka på fotot och försöka hitta källan, och på så sätt konstatera om den är fake eller inte. Kolla även efter publiceringsdatum och eventuella tidsspecifikationer i nyheten som kan tänkas vara osanna.

Detta är några få, enkla steg som du snabbt kan utföra för att skaka av dig eventuella osäkerheter innan du delar en nyhet. Du kommer långt med att alltid vara skeptisk mot det du läser, och bör framför allt tänka över vilken effekt det kan tänkas få ifall du delar artikeln.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg