referenscase stark relation som beskriver Vass Kommunikation som en proffsig kommunikationsbyrå i Stockholm

Per Söderström är grundare av och vd för Stark Relation, ett telefoni- och kommunikationsbolag med hög kvalitetsstandard och många nöjda kunder. De ville lägga all energi på sin kärnverksamhet vilket gjorde att synligheten i sociala kanaler blev lidande. De efterfrågade kontinuitet och strategisk struktur anpassad utifrån kanal och målgrupp. En utmaning som krävde en vass lösning.

En kommunikationsbyrå som sparade bolaget tid

Förutom behovet av kontinuitet och en röd tråd genom bolagets externa kommunikation var även tid en utmaning. Stark Relations dåvarande digitala kommunikation nådde ut till befintliga kunder men de önskade även nå ut till potentiella kunder. CHECK! gjorde en sociala mediestrategi med fokus på målgrupp och innehåll för att sedan utveckla den digitala synligheten än mer genom att implementera strategin och ett employer branding-arbete.

– CHECK! har överträffat alla mina förväntningar och skapat en tydlig identitet för mitt bolag i sociala medier som jag själv inte visste hur den skulle vara. Det finns en tydlig strategi bakom kommunikationen i alla kanalerna, berättar Per.

Tillgängligheten är en av CHECK!s främsta styrkor

Per beskriver tillgänglighet som en av CHECK!s främsta styrkor. En styrka som för honom är värdefull eftersom han kan fokusera helhjärtat på sin egen verksamhet. Dessutom uppmärksammar Per styrkan att kunna kommunicera utifrån en bransch som inte är ens hemmaplan. Han förväntade sig att behöva vara närvarande under produktionen av digitala texter men han känner sig trygg i att överlämna uppdragen helt och hållet till CHECK! 

– De producerar texter som både är innehållsrika och välskrivna. Texterna berör branschen och kommuniceras på ett språk som blir begripligt för våra potentiella kunder. Något jag inte förväntade mig att de skulle kunna göra utan hjälp på vägen, fortsätter Per.

En lyckad strategi för sociala medier stärker bolaget

CHECK!s sociala mediestrategi har uppmärksammats hos både medarbetare, kunder och partners. Per får ofta höra att de lyckas i sin digitala kommunikation och att det ger ett professionellt och seriöst intryck av bolaget. Arbetet med sociala medier och övrig extern kommunikation gör det möjligt för Per att kunna fokusera på sitt bolag och dess verksamhet utan att behöva oroa sig för leveranskvaliteten. 

– Leveranskvaliteten är fantastisk, jag har inga synpunkter på den. Jag rekommenderar alltid CHECK! till kunder, partners och vänner som är i samma behov som vi var innan vi blev kund hos CHECK!. 

Per förväntade sig att en investering i sociala medier och digital kommunikation skulle resultera i mer synlighet och mer tid över till det han vill lägga tid på. Han förväntade sig även att investeringen skulle leda till fler kunder och det är uppenbart att en väl utformad sociala mediestrategi har bidragit till det. Per beskriver samarbetet som fläckfritt och han uppskattar att vara kund hos just CHECK!

Intresseanmälan

Fler blogginlägg