Vi på CHECK! följer kontinuerligt nya trender och uppdateringar i sociala mediekanaler – och ser tydligt att interaktivt innehåll på sociala medier leder till ökat engagemang. Nedan delar vi med oss av konkreta tips kring hur företag bäst skapar ett vasst innehåll anpassat till användarnas behov och förväntningar. 

Att nyttja ett interaktivt innehåll på sociala medier möjliggör aktivering av målgruppen, samtidigt som det skapar tillfälle att föra dialog mellan företag och följare. Huvudsakligen handlar det om att skapa högre engagemang. Beroende på förutsättningar och ambitionsnivå kan olika metoder appliceras för att producera interaktivt innehåll. Det kan sträcka sig från AR och VR, till omröstningar och frågestunder på Instagram Stories

Interaktivt innehåll ger insikter om målgruppen
Vi på CHECK! arbetar aktivt med att skapa olika former av interaktivt innehåll för våra kunders sociala medier. Detta genererar ett högre engagemang bland följarna och ger även en större inblick i vilket innehåll målgruppen föredrar. Genom att nyttja frågestunder och omröstningar på Instagram Stories kan vi enkelt utläsa vad användarna önskar att se mer av. 

Att hålla sig uppdaterad är A och O i ett föränderligt digitalt landskap
Med den snabbt växande digitaliseringen är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad kring nya funktioner – och börja använda dem tidigt! Plattformarna premierar nämligen användning av de nya funktionerna eftersom de vill att fler ska nyttja dem. Detta leder följaktligen till större organisk spridning, vilket i sin tur stärker ert varumärke.

Resultat vi kan se av att skapa interaktivt innehåll

  • Ni lär känna er målgrupp
  • Ni ökar användarupplevelsen
  • Ni får en mer engagerad följarskara

Var kreativ, skapa interaktivt innehåll och kommunicera med era följare för att öka förståelsen kring vad som engagerar dem och vad de vill interagera med. Det ger ett vasst resultat!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg