Integritetspolicy

Säkerhet kring personuppgifter

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Nedan beskrivs hur vi hanterar insamlingen och användningen av data i enlighet med lagar och förordningar (GDPR).

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare huvudsakligen genom:

  • Aktivitet på vår hemsida och sociala medier
  • Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss
  • Offentliga register

Personuppgifter som vi lagrar är namn, mailadress och telefonnummer. Insamlingen av dessa personuppgifter grundas på samtycke. Uppgifterna sparas under den tidsperiod som vi har en affärsrelation och under den tidsperiod som ni önskar få mailutskick från oss.

Insamlingens ändamål

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre och personligare erbjudanden, upplevelser och service.

Behandling och överföring av personuppgifter

I vårt arbete med marknadsföring och events använder vi ett begränsat antal system i vilka dina personuppgifter behandlas. Uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang.

Personuppgifterna lämnas endast ut i syfte att genomföra eventet samt för uppföljning av oss och i vissa fall vår samarbetspartner. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 36 månader efter vår sista kontakt.

Vill du korrigera eller radera lagrad information?

Om du vill ta del av, korrigera eller radera de personuppgifter vi har lagrade om dig kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Du har möjlighet att begära information om lagrade personuppgifter upp till en gång per år och du har när som helst rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter.

Samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter, detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifterna nedan. Om du anser att vi inte har agerat enligt ovan nämnda direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Namn: Johanna Engström (personuppgiftsombud)
Telefon: 076-114 20 88
E-post: johanna@check.se

CHECK! Kommunikationsbyrå AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559050-1374
Blekingegatan 48
116 62 Stockholm