Era anställda är företagets bästa ambassadörer!

3 anledningar till att tillåta sociala medier på arbetsplatsen

1. Låt arbetet med sociala medier genomsyra hela företaget

Nyckeln till att nå en stor publik på sociala medier är att uppmuntra medarbetarna att dela med sig av innehåll om företaget, enligt Ryan Holmes, vd för Hootsuite. Studier visar att det går att väcka åtta gånger större engagemang hos läsarna om medarbetarna delar med sig av innehåll om företaget. Självklart gäller det att hålla användandet av sociala medier på en balanserad nivå. Det underlättas genom rutiner, en policy för sociala medier och riktlinjer för vad som är tillåtet och inte.

2. Utbilda personalen om fördelen med att vara aktiv på sociala medier

Det är NI som är företaget. Det är viktigt att få personalen att förstå vad ni som företag kan nå ut med via sociala medier. Varför ska ni berätta om er verksamhet? Den kunskap ni besitter kan informera och utbilda andra människor. Det i sin tur kan bygga varumärkesförtroende och således även stärka ert varumärke. Tillsammans kan ni nå ut till fler än vad en enda person kan göra.

3. Utbilda personalen i hur de går till väga

I dagens samhälle används begrepp som hashtag, tweet och instagram frekvent. Flera av begreppen kan dock vara helt obegripliga för många på arbetsplatsen, vilket kan öka känslan av att inte vilja, orka eller våga lära sig. Ge din personal chansen att lära sig. Öka teamkänslan genom att gå en utbildning med hela styrkan. Uppmuntra varandra.

Har ni frågor om hur ni kan tillämpa det här i er verksamhet?

Tveka inte att kontakta oss på CHECK!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg