När vi föreläser och utbildar inom Instagram får vi nästan alltid frågan om B2B-företag behöver finnas på Instagram. Därför vill vi tillägna ett blogginlägg till fördelarna och potentialen som finns på plattformen. Enligt den senaste rapporten av Svenskarna och internet är Instagram den kanal som ökat mest sedan 2019 i relation till det dagliga användandet. I åldrarna 26-45 använder 8 av 10 stycken Instagram minst en gång om dagen, men användandet har ökat mest av pensionärer under året. 71 % av alla internetanvändare är aktiva på Instagram.

1. Tydligt syfte och mål

En strategi för sociala medier är betydande för resultatet och vi rekommenderar er att göra en särskild plan för Instagram. Flödet, Stories, Reels, IGTV, Live, Highlights, Guides – möjligheterna är oändliga om det finns en tydlig strategi. Vill ni engagera er målgrupp, dela med er av kunskap eller utbilda era följare? Är målet att stärka varumärket, bygga relationer eller stärka er bild som experter? Formulera en strategi och låt den genomsyra företaget. På så sätt kan ni arbeta långsiktigt med sociala medier och Instagram som plattform.

2. Employer branding på Instagram

Låt medarbetarna vara ansiktet utåt på kanalen och lyft upp företagets kompetens genom att låta dem berätta sin historia. Det skapar engagemang och delaktighet samt förstärker känslan av tillhörighet. Intervjua befintliga medarbetare, anordna takeovers på Stories och var transparenta gällande uppdrag för att låta följarna lära känna er. Om ni vågar vara personliga och visa upp företagskulturen och värderingarna på företaget kan ni behålla befintliga medarbetare men även attrahera nya. Vi på CHECK! sätter alltid människan i fokus för att skapa genuint och intresseväckande innehåll.

3. Dialogen med målgruppen

Plattformen är utformad för att det ska vara enkelt att ha dialog med följarna och här har ni som företag chansen att lära känna och engagera er målgrupp. Genom att kommunicera och interagera med följarna kan ni öka er räckvidd och på så sätt nå ut med ert budskap till fler. Det viktigaste av allt är att ge följarna den uppmärksamhet de förtjänar – svara på samtliga kommentarer, gilla deras innehåll och dela vidare Stories där ni har blivit taggade. Ni kan även göra dem delaktiga i er verksamhet genom att låta dem ge namnförslag på nya produkter, ge inblick i era uppdrag och ha frågestunder.

4. Nå ut med ert budskap genom olika format

Instagram erbjuder som tidigare nämnt många möjligheter att nå ut med budskapet genom olika format. Vi delar med oss av utvalda rekommendationer.

Flödet

  • Skapa en röd tråd med enhetlig layout
  • Publicera karusell-inlägg med fler bilder för att få läsaren att stanna längre, det visar Instagram att det är ett intressant innehåll
  • Använd helst 1350x1080 för att uppta mer scroll-yta

Stories

Reels

  • Ger er chansen att hamna i utforskarflödet, vilket kan öka räckvidden och engagemanget
  • Använd funktionerna som finns i Reels (musik etc)
  • Gärna minst 1 gång / vecka om ni väljer att ha Reels som en del av er strategi

Höjdpunkter

  • Få en kontinuitet i att spara Stories för att målgruppen snabbt ska kunna hitta det de söker
  • Uppdatera och skapa nya höjdpunkter för att ha “färskt material”
  • Rensa befintliga höjdpunkter

Guides

  • Kategorisera ert innehåll genom att skapa Guides, det gör det enkelt för målgruppen att hitta ett specifikt innehåll

5. Innehåll anpassat för kanalen

Skapa innehåll som gör att användarna stannar upp och vill läsa mer – det visar att det är ett intressant innehåll och leder förhoppningsvis till fler interaktioner. Instagram har laborerat med gilla-markeringarna sedan en tid tillbaka och det gör spara-funktionen allt viktigare. Funktionen blir, tillsammans med räckvidd och kommentarer, ett viktigt mätverktyg för hur intressant innehållet är för er målgrupp. Vårt främsta tips är att använda Instagrams funktioner, det kommer bli allt viktigare framöver!

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg