Vass-Kommunikation-intervju-covid-19

Branschorganisationen Svenska PR-företagen har intervjuat oss på CHECK! för att få en inblick i hur vi påverkas av situationen kring covid-19, och hur vi hanterar vår verksamhet i dagsläget. I intervjun delar vi med oss av vårt förhållningssätt under dessa tider som innebär att vi arbetar proaktivt och lösningsorienterat – allt för att behålla ett sunt förnuft och undvika panik.

Hur påverkas CHECK! av situationen kring covid-19?
Den tydligaste förändringen är att vi numera arbetar hemifrån och att vår kommunikation sker via videomöten. Detta gäller både intern och extern dialog; vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd – som kommunikationsbyrå är det essentiellt att vi håller oss uppdaterade. Vidare lägger vi stort fokus på att bibehålla vårt mindset: att arbeta klokt och inte med panik. För många av våra kunder är sättet de kommunicerar på nu avgörande, vilket gör att vi lägger in en extra växel för att stötta där vi gör störst skillnad. Medmänsklighet är otroligt viktigt för oss i dessa tider. 

Har ni varit tvungna att pausa några planerade kundaktiviteter?
En del av vårt jobb är att närvara på event för att dokumentera och fotografera. Dessa uppdrag har vi fått pausa – men när vissa dörrar stängs är vi noga med att öppna nya fönster. Vi har en god relation med våra kunder och för en dialog med dem för att skapa engagerande innehåll utifrån nuvarande situation. För en del kunder gör vi arbete som vi inte tar betalt för, då vi vet att de behöver en extra push i denna svåra tid. 

Har ni förlorat några kunder?
Nej, och vi hoppas att våra kunder kommer att klara denna oroliga tid – även framåt. Vi fokuserar mycket på att hjälpa våra nuvarande kunder med hur de kommunicerar i kristider. 

Har ni fått nya uppdrag i och med covid-19-situationen?
Ja. I och med att många företag behöver ställa om till digitala lösningar har vi fått nya uppdrag från kunder som behöver rådgivning kring hur de effektiviserar sin kommunikation över digitala medel. Vi fick också in ett stort uppdrag samma vecka som covid-19 uppmärksammades i Sverige. Vi har digitala möten med potentiella kunder som är i behov av stöttning. 

Vilken del av er verksamhet är mest påverkad?
Som nämnt är det just nu inte möjligt för oss att närvara på event och genomföra fotograferingar. Detta hindrar dock inte vår verksamhet – vi väljer att se möjligheter till att hitta nya kreativa lösningar. Vi slår våra kloka huvuden ihop och hittar nya sätt att leverera innehåll på. 

Arbetar ni annorlunda nu och i så fall hur? (Nya tjänster, krishantering, hemmajobb, digitala möten, etc?)
Vi arbetar som tidigare nämnt hemifrån och har digitala möten. För att hålla vår interna gemenskap och motivation uppe har vi en videoplattform igång hela dagen, så att vi snabbt och enkelt kan komma med stöttning och input till varandra. Det fungerar väldigt bra – det känns som vi är tillsammans på kontoret. Att ge varandra tips på hur vi får energi, lust och motivation är otroligt viktigt i dessa tider!

Hur ser ni på medverkan på Almedalsveckan?
Vi har inte medverkat på Almedalsveckan tidigare och hade heller inte planerat att göra det i år. Nu när årets Almedalsvecka är inställd är vi dock spända på att se om delar av veckan istället kommer att ske digitalt eller om de väljer att ta nya tag inför 2021. 

Är ni oroliga för verksamhetens framtid?
Inte i dagsläget. Vi agerar proaktivt och lösningsorienterat för att hitta nya sätt att skapa affärer. 

Kan Svenska PR-företagen bidra på något sätt, isf hur?
Att fortsätta nätverka och hitta synergieffekter är värdefullt i krissituationer. Svenska PR-företagen kan vara en viktig aktör för att skapa rum för dialog och samarbete. Vi tror att vi går starka ur det här om vi bygger broar över gränser. Förslagsvis kan Svenska PR-företagen ha webinar under bestämda dagar i veckan, där medlemmarna föreläser om sin kompetens. Vi höll ett webinar ihop med Meltwater där över 300 personer deltog vilket tydligt signalerar att det är nyttigt att både ge och få kunskap i tider som dessa. All form av kunskapsutbyte är A och O nu. 

Har ni några tips till andra medlemmar?
Agera med sunt förnuft och inte panik. 

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg