CHECK! analyserar Svenskarna och internet 2021

 

CHECK!-Kommunikationsbyra-helena-johanna-engstrom-svenskarna-och-internet-2021

Äntligen är den här – årets upplaga av Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Den mest omfattande någonsin, med en innehållsrik pdf på 370 sidor. Vad som är tydligt är att vårt fysiska och digitala liv numera är i total symbios. Under 2021 är det 95 % av befolkningen som använder internet, varav 90 % gör det dagligen. I princip hela samhället är digitaliserat, vilket medför spännande frågor kring digital integritet, källkritik och näthat. Men vad har hänt på sociala medier under året? Vi på CHECK! har scannat innehållet i rapporten och ger dig de essentiella detaljerna!

Sociala medier som en del av vår vardag

Det mest utmärkande för rapporten, som även Internetstiftelsen belyser själva, är hur sociala medier numera är en del av nästan alla internetanvändares vardag. Något som gäller samtliga användare – oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det finns givetvis skillnader i användningen, men i princip alla lever ett liv där gränserna mellan det verkliga och digitala livet har suddats ut. Typ allting du kan göra offline, kan du också göra online. En utveckling som har resulterat i att 95 % av alla internetanvändare har använt sociala medier under det senaste året. Digitaliseringen och vårt förändrade beteendemönster har också bidragit till aspekter som digital integritet, källkritik och näthat, något som diskuteras mer djupgående i rapporten.

Den generella dagliga användningen av sociala medier 2021:

  • Facebook: 54 %
  • Instagram: 46 %
  • YouTube: 35 %
  • Snapchat: 23 %
  • TikTok: 10 %
  • LinkedIn: 6 %

Vikten av att känna sin målgrupp

I årets upplaga har en ny åldersgrupp introducerats, internetanvändare i åldern åtta till elva år. En förändring som ger ett bredare spann kring vilka sociala medier som faktiskt trendar. Giganterna på marknaden står fortsatt stabila och det är YouTube, Facebook och Instagram som är mest populära under 2021. För den yngre generationen gäller framför allt Snapchat och TikTok. Ett intressant nedslag att highlighta är att 90-talisterna är den åldersgrupp som generellt sett använder sociala medier allra mest idag. Vad innebär då detta? Det viktigaste är inte vilken kanal som används i störst utsträckning, utan att veta vilken kanal din målgrupp använder. Vi på CHECK! pratar ofta om målgruppsanpassat innehåll och vill lyfta det i samband med denna rapport. När ett bredare spann av individer rör sig på sociala medier blir det än viktigare att förstå just din målgrupp och skapa målgruppsanpassat innehåll till rätt kanal. I den digitala världen, var rör sig de du vill nå och hur vill de konsumera innehåll?

För att visa på ett exempel. I den dagliga användningen för samtliga internetanvändare ligger TikTok endast på 10 %. Ser vi däremot till de som är födda på 00-talet är användningen uppe på 47 %, vilket är mer än den dagliga generella användningen av Instagram. Den skillnaden säger en hel del kring vikten av att känna sin målgrupp.

Början på slutet för Facebook?

Ok så vi nämnde precis att Facebook fortfarande är ett av de mest populära sociala medierna under 2021. Facebook används dagligen av 54 % av alla internetanvändare och slår därmed Instagram som har en daglig användning på 46 %. Men, appen har inte ökat i användning sedan föregående år. Här syns ett tydligt glapp mellan åldersgrupperna då 90-talisterna är den sista generationen som använder Facebook i en större utsträckning. Det är 66 % som använder appen dagligen, medan samma mätning för 00-talisterna endast är 19 %. Är detta möjligtvis början på slutet för Facebook? Utan märkbar tillströmning av nya användare kommer användningen generellt sett att minska, det är dock fortfarande en stark kanal för att nå de äldre målgrupperna. Time will tell hur länge FB håller sig kvar på topplistan och vi följer utvecklingen med spänning!

Vilka använder Instagram och vilka funktioner trendar?

Tillbaka till 90-talisterna, kanske inte oväntat att tre av oss på CHECK! tillhör just den generationen och att Instagram är vår favoritapp. Åldersgruppen har en daglig användning av sociala medier på 96 %. Av den siffran är det vidare 71 % som använder specifikt Instagram varje dag. Den enda appen som slår den dagliga användningen, oavsett vilken åldersgrupp vi kikar på är Snapchat. Där är det 73 % av 00-talisterna som använder appen varje dag. Bortsett från chattverktyget Snapchat innebär det att Instagram är absolut störst när vi ser till daglig användning i den åldersgrupp som använder sociala medier mest.

Sett till funktioner på Instagram är det fortfarande flödet som används i störst utsträckning, oavsett åldersgrupp. Vad som däremot kan urskiljas är att Instagram Stories och IGTV används mer av de yngre målgrupperna jämfört med de äldre. Det är statistik som tyder på att de yngre användarna har lättare att anpassa sig till nya funktioner och kanske dessutom föredrar det snabba innehållet såsom Stories. Något som bör tilläggas är att Instagram Reels inte är inkluderat i årets rapport, en funktion som vi tror hade tydliggjort skillnaden i vilken typ av innehåll vi vill konsumera.

En funktion som bara har nyttjats av 2 %, oavsett åldersgrupp under det senaste året, är Instagram Shopping. Trots det låga användandet hittills spås det bli en central del av vårt shoppingbeteende i framtiden, så det är verkligen något att hålla ett extra öga på! Vi på CHECK! siade om expansionen och utvecklingen av Instagram Shopping redan i vår trendspaning för 2021 och ser fram emot att följa fenomenet vidare.

Clubhouse blev ingen banger

Vi alla minns. Clubhouse intog den svenska marknaden, exploderade i vissa kretsar och branscher och försvann. Det blev helt enkelt inte den succé som förutspåddes. Under 2021 är det nämligen endast 2 % av internetanvändarna som har varit aktiva på Clubhouse. Vad hände? Vår analys är att Clubhouse blev ett hett ämne och fyllde ett slags tomrum i oss. Vi ville prata med andra människor och här fick vi äntligen göra det. Men efter ett tag gick vi tillbaka till våra trygga appar utan tidsbestämda rum och moderatorer. Kanske var det därför appen inte flög? Vi vill vara lagom anonyma på nätet och samtidigt ta del av alla andras innersta rum, en balansgång som inte alltid gör klimatet på sociala medier helt lättnavigerat.

Sammanfattning

95 % av alla internetanvändare har använt sociala medier under det senaste året. 95 %. Med den här typen av omfattning på användningen skapas oändliga möjligheter kring marknadsföring, målgruppsanpassning och former av innehåll. Frågan är vad du tar med dig från rapporten och vad som händer härnäst? Stay tuned guys.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg