Vi på CHECK! brinner för att ligga steget före – men vad har egentligen hänt under 2020? Ett år som har präglats av påskyndad digitalisering och fysisk distans till vår omvärld, har resulterat i att vi aldrig varit närmare internet än vad vi är idag. Nio av tio internetanvändare nyttjar nu sociala medier, vilket är en ökning från föregående år. Vi djupdyker i årets upplaga av rapporten Svenskarna och internet – och ger dig en direkt insyn i detaljerna!

Ökad användning av alla sociala medier

Jämfört med föregående år ser vi ingen förändring kring vilka sociala medier som är störst på marknaden, det är fortfarande Facebook, Instagram och Snapchat som dominerar. I årets rapport av Svenskarna och internet har Internetstiftelsen inte bara dragit jämförelser i datan mellan 2019 och 2020, utan även mellan de olika kvartalen under året. Hur såg det ut i begynnelsen av pandemin och hur ser det ut idag under den andra vågen? Den tydligaste generella trenden är att användningen av sociala medier har ökat – såväl från 2019 till 2020 som mellan kvartal ett och tre. Användningen har stigit från 82 % till 89 % under ett år – en trendutveckling i samband med förändrade beteendemönster som vi på CHECK! har följt noga under året.

Instagram accelererar

Det sociala mediet som har ökat mest när det kommer till daglig användning är Instagram. I mätningen från kvartal tre är det hela 50 % av alla internetanvändare som klickar sig in på appen varje dag. I jämförelse med 2019 är det en ökning på 11 %. Varför? Vi vill komma närmare varandra. I tider av social distansering behöver vi som mänskliga varelser fortfarande interaktion och igenkänning. Vi på CHECK! har sedan en längre tid diskuterat vikten av personligt och genuint innehåll för att lyckas på plattformen – och det är precis det som slår igenom. Transparens för oss närmare. Spännande siffror på Instagram visar att nio av tio personer mellan 16 och 25 år använder appen – men att användandet har ökat mest inom gruppen pensionärer under året. En utveckling som tyder på att sociala medier är än viktigare för fler människor idag, för att skapa sammanhang och upprätthålla relationer. 

Vill du veta hur Instagram kan bli ditt företags bästa vän? Vi erbjuder workshops som tar ditt innehåll till nästa nivå!

Facebook fortsatt störst

Räknat till sociala medier och nätverk är Facebook fortsatt störst på marknaden – med hela åtta av tio internetanvändare närvarande. Jämfört med Instagram har appen en daglig användning på 58 %, vilket är 4 % mer än 2019. Sett till olika typer av användare är det gruppen arbetande som ligger i täten på 85 %. Majoriteten av tiden som spenderas på appen går i linje med föregående år och är, oavsett åldersgrupp, aktiviteterna Messenger, att delta i grupper och att delta i evenemang. Tre funktioner som möjliggör kontakt med andra människor. Alla olika typer av internetanvändare är alltså bekanta med Facebooks meddelandefunktion – vilket gör den optimal även för dialog mellan företag och deras kunder. En tillgänglighet som ökar närhet och främjar enkel interaktion. Även om Instagrams chattfunktion är den som har ökat mest under året, är det fortfarande nästan dubbelt så många som använder Messenger. 

LinkedIn under förändring

I en jämförelse mellan 2019 och 2020 sågs varken en ökad eller minskad användning av LinkedIn. Vad som däremot är intressant är den ökning som har skett mellan kvartal ett och tre – då användandet har gått upp med 5 %. Antalet internetanvändare som nyttjar LinkedIn är i dagsläget 37 %. Det är en utveckling som går i linje med de förändringar som skett på arbetsmarknaden – det blir allt viktigare för såväl arbetssökande som företag att synliggöra sin kompetens. LinkedIn lanserade dessutom nyligen en version av stories som öppnar upp för mer personligt innehåll även på den arbetsrelaterade plattformen. Vi på CHECK! ser fram emot att följa huruvida uppdateringen medför ökad användning under kommande år.

Nya uppstickare under året

Nyheter för årets rapport är att fler sociala medier har kvalat sig in på listan och där finns därför inga mätvärden sedan tidigare år. Bland nykomlingarna hittar vi TikTok, Twitch, Pinterest och Reddit. Exempelvis är det 14 % av alla internetanvändare som använder TikTok idag – en ökning från 9 % under mätningen av det första kvartalet 2020. Hela 47 % av alla mellan 16 och 25 år använder TikTok, men under året har den största ökningen skett i åldersgruppen 26-35 år – deras användning har ökat från 6 % till 15 %. Redan i början av året pratade vi på CHECK! om genomslagskraften av korta videos och siade kring ökad närvaro av varumärken på appen – en trendspaning som vi får bekräftad av rapporten.

Sammanfattning

Nio av tio internetanvändare använder sociala medier. Rapporten visar även att många har tillämpat nya digitala beteendemönster under 2020 som de vill fortsätta med efter pandemin. Vi lever närmare sociala medier än någonsin – vilket medför oändliga möjligheter och kontaktytor mellan företag och kunder. För att lyckas ta tillvara på potentialen krävs innehåll som når fram och skapar engagemang. Vi på CHECK! vill därför summera årets analys med att dela med oss av våra trendspaningar inför 2021 – vilka når igenom bruset?

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg