Vill ni synas som företag, vara konkurrenskraftiga och vara “top of mind” hos er målgrupp? Då är det dags att börja annonsera på sociala medier. Har ni ett bra budskap till rätt målgrupp kommer ni att kunna öka er försäljning på ett lönsamt sätt.

På sociala medier når ni ut

Hela 70 % av internetanvändarna i Sverige är aktiva på Facebook dagligen. Siffran visar tydligt det stora värdet för företag att synas på sociala medier. Trots detta har många företag inte upptäckt värdet med att annonsera på sociala medier. Till skillnad från tryckta annonser får ni med hjälp av digitala annonser fantastiska möjligheter att mäta resultatet. Ni kan se hur många som ser er annons, vilka som klickar, vilka som engagerar sig och ni kan bemöta engagemanget i realtid.

Nedan listar vi fyra viktiga punkter när det gäller annonsering på sociala medier.

→ Målgrupp

Vem är det ni vill nå och var befinner sig er målgrupp? Målgruppen kan baseras på demografi, beteenden och kontaktinformation. Att hålla sig till rätt kanaler är betydande för såväl engagemang som kostnad. Kanaler som till exempel Facebook har bra verktyg för att ni ska kunna nå er målgrupp och rikta annonsen rätt.

→ Innehåll

Det som visas i de sociala kanalernas flöde är baserat på algoritmer. Kanalerna är utformade till användarnas fördel, för att de ska se ett värde i att stanna kvar på plattformen. Därför är engagemanget och målgruppsanpassningen viktig. Uteblivet engagemang innebär att annonsens räckvidd stryps och tvärtom, värdefullt innehåll leder till ökad räckvidd!

Skapa känslor, igenkänning och värde för kunden! Genom att strategiskt skapa ert innehåll efter var i köpprocessen målgruppen befinner sig kan ni öka konverteringen.

→ Mätning

I stort sett ALLT är mätbart inom annonsering på sociala medier! Statistik- och analyseringsverktyg gör att all data samlas på ett ställe.

Hur ska annonseringen bidra till att ni når era verksamhetsmål? Det är viktigt att sätta tydliga målsiffror, mätpunkter och nyckeltal för vad man som företag vill uppnå med annonseringen. Genom att skapa en Facebook-pixel kan ni följa en användare från att den sett er annons till att de gör ett köp.

→ Optimering

Annonser i sociala medier har mycket mer att erbjuda än tryckta annonser. Istället för att vänta in resultatet kan ni se det medan annonsen pågår. Detta bidrar till att ni kan ändra och optimera annonsen under tidens gång. Spendera inte alla pengar på samma gång, går annonsen dåligt behöver den ändras och går den bra kan man spendera mer pengar.

Lär känna er målgrupp bättre genom att testa! A/B-testa genom att skapa annonser med olika färger, bilder eller ord. Se hur er målgrupp agerar och vad som funkar bäst. Ju mer ni vet om er målgrupp, desto mer kostnadseffektiva blir annonserna.

Ta del av Veckans Digitala Check! 

Fler blogginlägg